Ενδυναμώνοντας τις δυνατότητες των Ανθρώπων... Χτίζοντας την Κοινωνία της Πληροφορίας… Θέτοντας τις βάσεις για Ανάπτυξη και Απασχόληση…

Παγκόσμιο Συνέδριο του Ιδρύματος ECDL 2009: Η Αθήνα γίνεται ο πυρήνας διάχυσης του μηνύματος της ψηφιακής σύγκλισης σε ολόκληρο τον κόσμο

Στις 22 και 23 Οκτωβρίου 2009 φιλοξενείται στην Αθήνα το Ετήσιο Παγκόσμιο Συνέδριο του Ιδρύματος ECDL, το οποίο πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε διαφορετική Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα συγκεντρώνοντας φορείς που εκπροσωπούν το ECDL σε όλο τον κόσμο. Με το σύνθημα «Ενδυναμώνοντας τις δυνατότητες των Ανθρώπων… Χτίζοντας την Κοινωνία της Πληροφορίας… Θέτοντας τις βάσεις για Ανάπτυξη και Απασχόληση…», οι Σύνεδροι που εκπροσωπούν  Μη-Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς – συμπεριλαμβανομένης και της UNESCO – από 148 χώρες,  θα κληθούν να συζητήσουν για τρόπους γεφύρωσης του ψηφιακού χάσματος, αναζητώντας τρόπους να διαδώσουν το μήνυμα της ψηφιακής εγγραμματοσύνης και της ανάγκης για ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στην Κοινωνία της Πληροφορίας.

Το Ίδρυμα ECDL, έχοντας θέσει ως στόχο να παρέχει ισότιμη πρόσβαση στα αγαθά της Κοινωνίας της Πληροφορίας για ολόκληρη την κοινωνία, ανεξάρτητα από το γένος, το έθνος, τις φυσικές ικανότητες, την ηλικία ή την ειδικότητα του κάθε ατόμου, δημιουργεί σε παγκόσμιο επίπεδο τις σωστές βάσεις για να μπορέσουν οι πολίτες όλου του κόσμου να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που αποτελεί τον απώτερο στόχο όλων των αναπτυγμένων κρατών. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ίδρυση του Ιδρύματος ECDL αποτελεί πρωτοβουλία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Ενώσεων Επαγγελματιών Πληροφορικής (Council of European Professional Informatics Societies - CEPIS). Ο CEPIS είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε πριν από 20 χρόνια και έχει ως αποστολή του την ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας μέσω του ψηφιακού αλφαβητισμού, της βελτίωσης των δεξιοτήτων και της εκπαίδευσης. Εκπροσωπώντας 36 Ενώσεις από 33 χώρες σε όλη την Ευρώπη, το CEPIS είναι ο ηγετικός ανεξάρτητος φορέας που αναδεικνύει και προβάλλει τις απόψεις πάνω από 300.000 Επαγγελματιών της Πληροφορικής, αποτελώντας έναν από τους βασικούς φορείς διαμόρφωσης πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο νευραλγικό χώρο της Πληροφορικής.

«Στην 20ετή μας πορεία ως CEPIS έχουμε αναπτύξει πολύπλευρη δράση. Σήμερα, συμμετέχουμε μεταξύ άλλων, σε όλες τις διαβουλεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις δεξιότητες Πληροφορικής, καθώς και στο e-skills Industry Leadership Board, ενώ η πιο γνωστή ίσως από τις δραστηριότητές μας είναι το  πρόγραμμα ECDL και το πρόγραμμα EUCIP, που όντας ανεξάρτητα κατασκευαστών (vendor independent) αποτελούν διεθνώς αποδεκτά πρότυπα και προσφέρουν πολύτιμα εφόδια πιστοποιώντας τις δεξιότητες που χρειάζονται οι σύγχρονοι πολίτες για να έρθουν πιο κοντά στην Κοινωνία της Πληροφορίας», δήλωσε ο κ. Niko Schlamberger, Πρόεδρος της CEPIS.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ίδρυμα ECDL είναι ο μοναδικός φορέας στον οποίο, η Ευρωπαϊκή Ένωση – αναγνωρίζοντας έμπρακτα τη συμβολή του στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής i2010 – απένειμε το δικαίωμα χρήσης ειδικού λογότυπου, που συμπεριλαμβάνει το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση φορέων, οργανισμών και πολιτών για τη Στρατηγική i2010.   

 «Με μεγάλη χαρά ξεπεράσαμε φέτος τα 9.000.000 εγγεγραμμένων σε προγράμματα πιστοποίησης ECDL σε ολόκληρο τον πλανήτη. Στην δύσκολη αυτή οικονομική κατάσταση, υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι που θα νιώσουν την ανάγκη να μετεκπαιδευθούν και οι ψηφιακές δεξιότητες τους βοηθούν να βρουν νέες ευκαιρίες στον χώρο εργασίας για μια καλύτερη ζωή. Αυτή την άποψη συμμερίζεται και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jose Manuel Barroso, ο οποίος τον περασμένο Φεβρουάριο αποδέχτηκε την τιμητική πλακέτα – Κάρτα Δεξιοτήτων με τον αριθμό 9.000.000», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Damien OSullivan, Διευθύνοντας Σύμβουλος του Ιδρύματος ECDL, και συνέχισε: «Σε όλη αυτή την διαδρομή του ECDL σε παγκόσμιο επίπεδο δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τη συμβολή της Ελλάδας και τους 500.000 πιστοποιημένους Έλληνες αριθμός που μεταφράζεται σε εντυπωσιακό ποσοστό διείσδυσης στον πληθυσμό (4,09%), το οποίο κατατάσσει την Ελλάδα στην 7η θέση ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάνω από χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία και η Ελβετία. Αυτή είναι η πρώτη κρίσιμη μάζα που θα συμβάλει σημαντικά στη διάχυση της γνώσης των νέων τεχνολογιών καθιστώντας πραγματικότητα την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα». 

 

«Είναι μεγάλη μας χαρά φιλοξενούμε φέτος στη χώρα μας το Παγκόσμιο Συνέδριο του Ιδρύματος ECDL. Σε αυτό το Συνέδριο δημιουργείται κάθε χρόνο η μαγιά για την διαμόρφωση πολιτικών και τη χάραξη στρατηγικής όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Και φέτος η Αθήνα θα αποτελέσει τον πυρήνα για τη διάχυση του μηνύματος της ψηφιακής σύγκλισης και της ανάγκης εξάπλωσης των δεξιοτήτων πληροφορικής σε μια τόσο κρίσιμη οικονομικά περίοδο. Από την κρίση θα βγούμε μόνο μέσα από την ανάπτυξη και μέσω του ECDL παρέχουμε σε όλα τα κράτη ένα πολύτιμο εργαλείο ανάπτυξης», δήλωσε ο κ. Βύρων Νικολαΐδης, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. του CEPIS, Μέλος Δ.Σ. του Ιδρύματος ECDL , αλλά και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ECDL Ελλάς.