Η Ντόρα Κάππου στο Τμήμα Επικοινωνίας της ECDL Ελλάς

Ενημέρωση Τύπου

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2009 – Η Ντόρα Κάππου εντάσσεται στο δυναμικό του Ομίλου ECDL Ελλάς και συγκεκριμένα στο τμήμα Επικοινωνίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αναλαμβάνοντας καθήκοντα Assistant Communication Manager.

O κύριος Βασίλης Διονάς, Διευθυντής Επικοινωνίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου ECDL, δήλωσε σχετικά: «Η Ντόρα Κάππου διαθέτει την πλούσια επαγγελματική εμπειρία που απαιτείται στη θέση που ανέλαβε, ειδικά στο πλαίσιο της διεθνούς ανάπτυξης του Ομίλου ECDL Ελλάς. Με ειδίκευση στο χώρο της Επικοινωνίας και πολυετή εμπειρία στη διαχείριση και εξυπηρέτηση ελληνικών και πολυεθνικών λογαριασμών, καθώς και στη διαχείριση προγραμμάτων ολοκληρωμένης εταιρικής επικοινωνίας, η κυρία Κάππου αναμένεται να συμβάλλει άμεσα στην επίτευξη των υψηλών εταιρικών στόχων».

Η Ντόρα Κάππου είναι απόφοιτος του Τμήματος Επικοινωνίας & Μ.Μ.Ε. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σε θέματα Δημοσίων Σχέσεων (MSc in Public Relations) από το University of Stirling.