Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Εμανουέλ Mπαρόζο χαιρετίζει τη δέσμευση του Ιδρύματος ECDL και του Ομίλου PEOPLECERT στους βασικούς στόχους της πρωτοβουλίας «Digital Agenda for Europe»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνει το σημαντικό ρόλο των Ψηφιακών  Προσόντων και της Ψηφιακής Μόρφωσης ως παράγοντες για την οικονομική ανάκαμψη, μέσω μιας πιο ανταγωνιστικής, συνεκτικής και ψηφιακά ενεργής Ευρώπης.

Στο Ετήσιο Συνέδριο του Ιδρύματος ECDL που πραγματοποιήθηκε στη Βόννη, κορυφαία στελέχη διεθνών οργανισμών από όλους τους τομείς, μεταξύ των οποίων η UNESCO, η CEPIS, η Hewlett Packard (HP), η ΙΒΜ και εθνικοί εκπρόσωποι του Ιδρύματος ECDL σε 148 χώρες συμφώνησαν ότι απαιτούνται άμεσες ενέργειες για την ανάπτυξη των προσόντων του εθνικού εργατικού δυναμικού μέσω στοχευμένων εθνικών και διεθνών πρωτοβουλιών. Οι πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων θα έχουν θετική επίδραση στη δημιουργία πιο ισχυρών και ανταγωνιστικών οικονομιών και μέσω της παροχής πρόσβασης στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για όλους, θα συνεισφέρουν στην ευρύτερη ανάπτυξη της Κοινωνίας.

              Το Ετήσιο Συνέδριο του Ιδρύματος ECDL πραγματοποιήθηκε στην Βόννη, παρευρέθησαν στελέχη της  UNESCO, της  CEPIS, της HP,της ΙΒΜ

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τους Ευρωπαίους εκπροσώπους στη διαμόρφωση εθνικών στρατηγικών συμβατών με την πρωτοβουλία «Digital Agenda for Europe», της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Στο πλαίσιο σχετικών ενεργειών του, το Ίδρυμα ECDL απηύθυνε Ανοικτή Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Εμανουέλ Μπαρόζο με τη δέσμευση ότι, τόσο το Ίδρυμα ECDL, όσο και το δίκτυο συνεργατών του σε όλες τις χώρες, στο οποίο ανήκει και ο Όμιλος PEOPLECERT, θα συνεχίσουν να εργάζονται για την πρακτική εφαρμογή και την επίτευξη των στόχων που θα δώσει την ευκαιρία σε εκατομμύρια πολίτες να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες. Οι βασικές ενέργειες περιλαμβάνουν:

  • Τη σημαντική μείωση του αριθμού των Ευρωπαίων που δεν κατέχουν τις απαιτούμενες δεξιότητες στη χρήση του διαδικτύου και δε συμμετέχουν στην Ψηφιακή Κοινωνία
  • Την προώθηση των προγραμμάτων για τις ψηφιακές δεξιότητες και την ψηφιακή μόρφωση στις εθνικές πολιτικές για την Παιδεία, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι η νέα γενιά θα έχει τα κατάλληλα εφόδια για τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.
  • Τη λήψη των κατάλληλων μέτρων, ώστε να εξασφαλιστεί η παροχή πρόσβασης και η πλήρης συμμετοχή στην Κοινωνία της Γνώσης των ευπαθών ομάδων, όπως οι άνεργοι, οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρία και όσοι ζουν στο περιθώριο της κοινωνίας.

Tέλος, το Ίδρυμα ECDL χαιρέτισε άλλες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως το «Youth on the move» και το «An Agenda for new skills and jobs» και ανέδειξε τη σημασία των προγραμμάτων πιστοποίησης από ανεξάρτητους φορείς ως πρότυπα αξιολόγησης των ικανοτήτων των επαγγελματιών στις ΤΠΕ στην Ευρώπη.

Σε απάντηση προς το Ίδρυμα ECDL και στο Πανευρωπαϊκό δίκτυό του, στο οποίο ανήκει ο Όμιλος PEOPLECERΤ, σχετικά με αυτές τις προσπάθειες, ο Πρόεδρος Μπαρόζο εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την αμεσότητα της απόκρισης και την ετοιμότητα για δράση και συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρωτοβουλία για την προώθηση της ψηφιακής μόρφωσης στην Ευρώπη, προσθέτωντας,

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει τη δέσμευσή σας σε αυτό το σκοπό, μέσω των στόχων που θέσατε. Πραγματικά η ώθηση της ψηφιακής μόρρφωσης και των ψηφιακών προσόντων σε όλη την Ευρώπη απαιτεί την ενεργή συμμετοχή όλων των παραγόντων, και πιο συγκεκριμένα των πιο ενεργών και σχετικών από αυτούς, όπως είναι το Ίδρυμα ECDL. Σε αυτό το πνεύμα η Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη έμφαση και βοήθεια στις ευκαιρίες για αυτούς που μοιράζονται τις ενέργειες που προτίθενται να πραγματοποιήσουν και συνεισφέρουν στο πλαίσιο της Digital Agenda for Europe.»

Ως ο εθνικός φορέας του Ιδρύματος ECDL, ο Όμιλος PEOPLECERT, δεσμεύεται να στηρίξει τους σκοπούς της πρωτοβουλίας «Digital Agenda for Europe», καθώς και τους επιμέρους στόχους που καθόρισε το Ίδρυμα ECDL, ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχής εφαρμογή τους στην Ελλάδα.