Ομάδα Δράσης για την Ψηφιακή Ασφάλεια (Digital Awareness & Response to Threats - DART)

Η «Ομάδα Δράσης για την Ψηφιακή Ασφάλεια – DART» συστάθηκε από την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με στόχο την ενημέρωση των πολιτών και των επιχειρήσεων για τα θετικά αλλά και τους κινδύνους του Διαδικτύου, για τους πρακτικούς τρόπους πρόληψης αλλά και αντιμετώπισης των ψηφιακών απειλών.

Ανάμεσα στα μέλη της Ομάδας Δράσης, η οποία συστάθηκε το καλοκαίρι του 2007, συγκαταλέγονται φορείς όπως το τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Υπουργείου Εσωτερικών, η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η Ένωση Ελλήνων Χρηστών Internet, το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Β. Ελλάδος, η Symantec, η Cisco και η ECDL Ελλάς.

Για την άμεση ενημέρωση των πολιτών και των επιχειρήσεων, ώστε να ξεπεράσουν την τεχνοφοβία τους και να αξιοποιήσουν προς όφελος τους τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών με πρακτικούς τρόπους, η Ομάδα DART έχει δημιουργήσει ένα κόμβο ενημέρωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dart.gov.gr. Επίσης, για την άμεση συζήτηση και επαφή με τους πολίτες πραγματοποιεί Ημερίδες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.

Ειδικότερα, με θέμα «Τα Παιδιά μας και το Διαδίκτυο» έχουν πραγματοποιηθεί ή προγραμματίζονται ενημερωτικές ημερίδες για γονείς και παιδιά στις ακόλουθες πόλεις:

  • Χανιά (16 Δεκεμβρίου 2007)
  • Θεσσαλονίκη (23 Φεβρουαρίου 2008)
  • Κομοτηνή (3 Απριλίου 2008)
  • Αλεξανδρούπολη (4 Απριλίου 2008)

Η ECDL Ελλάς χαιρετίζοντας με ενθουσιασμό τη δράση για την ψηφιακή ασφάλεια της ομάδας DART προσφέρει ως επιστημονικός συνεργάτης την τεχνογνωσία, τους πόρους και την εξειδίκευση της και λαμβάνει μέρος σε όλες τις ενημερωτικές ημερίδες. Στο όραμα για την Ψηφιακή Ελλάδα συμμετέχουν επίσης ενεργά οι 1.250 συνεργάτες ECDL σε όλη την Ελλάδα.