24 & 25 Μαΐου 2008: Οι πρώτες εξετάσεις Αγγλικής γλώσσας του οργανισμού City & Guilds

Μετά την αναγνώρισή από το Α.Σ.Ε.Π. όλων των προγραμμάτων Πιστοποίησης Αγγλικής Γλώσσας City & Guilds, πραγματοποιούνται οι πρώτες Εξετάσεις στις 24 & 25 Μαΐου.

Όλα τα προγράμματα πιστοποίησης του Βρετανικού φορέα City & Guilds διατίθενται στην ελληνική αγορά από την Peoplecert, εταιρεία του Ομίλου ECDL. Ανάμεσα στα πλεονεκτήματα που παρέχουν τα προγράμματα Πιστοποίησης Αγγλικής Γλώσσας City & Guilds, είναι:

  • Έξι (6) διαθέσιμα επίπεδα Πιστοποίησης Αγγλικής Γλώσσας, (Α1 – Α2 – Β1 – Β2 – C1 – C2), που καλύπτουν όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα γνώσης των υποψηφίων, όπως αυτά προβλέπονται από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (Common European Framework) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επίπεδο CEF

Τίτλος CEF Τίτλος City & Guilds

C2

Mastery Mastery

C1

Effective Operational Proficiency Expert

B2

Vantage Communicator

B1

Threshold Achiever

A2

Way Stage Access

A1

Breakthrough Preliminary
  • Δύο (2) Ανεξάρτητες και Ασύγχρονες Εξετάσεις για κάθε επίπεδο (Reading-Writing-Listening και Speaking), που προσφέρουν την ευκαιρία στους υποψήφιους να επιλέξουν πότε επιθυμούν να εξεταστούν και σε ποια εξέταση. Επίσης στην περίπτωση που δεν ολοκλήρωσαν επιτυχώς μια από τις δύο εξετάσεις, μπορούν να επανεξεταστούν μόνον σε αυτή (και όχι στο σύνολο), καθόσον για κάθε επιτυχή εξέταση εκδίδεται και το αντίστοιχο Πιστοποιητικό. 
  • Οργάνωση Κεντρικών Εξετάσεων σε κεντρικές πόλεις της Ελλάδας
  • Πλήθος Εξεταστικών Περιόδων που μπορεί να εξυπηρετήσει όλους τους Υποψηφίους. Για το 2009 προγραμματίζονται 6 εξεταστικές περίοδοι (Ιανουάριος, Μάρτιος, Μάιος, Ιούλιος, Σεπτέμβριος, Δεκέμβριος) ενώ για το 2008 οι εξεταστικές περίοδοι θα είναι 3 (Μάιος – Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος).

Μάθετε τι χρειάζεται για να γίνετε:

  • Μέλος του City & Guilds Teachers’ Club (αν είστε καθηγητής/καθηγήτρια Αγγλικών)
  • Εξουσιοδοτημένο Εξεταστικό Κέντρο City & Guilds (αν έχετε Κέντρο Ξένων Γλωσσών)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους:

Κύριο Γεώργιο Βασιλάκη (τηλ.: 210 3729 027, e-mail: Giorgos.Vassilakis@peoplecert.gr)
Κυρία Τζένη Ζαχαροπούλου (τηλ.: 210 3729 016, e-mail: Jenny.Zacharopoulou@peoplecert.gr)

Σας καλωσορίζουμε στον κόσμο του City & Guilds, ένα κόσμο σε συνεχή κίνηση

www.cityandguilds.gr