Η Χριστίνα Κύρκα Διευθύντρια του Τμήματος Διενέργειας Εξετάσεων στον Όμιλο ECDL Ελλάς

Αθήνα, 07 Ιουλίου 2009 – Η κυρία Χριστίνα Κύρκα ενισχύει σημαντικά το δυναμικό του Ομίλου ECDL Ελλάς αναλαμβάνοντας καθήκοντα Διευθύντριας στο Τμήμα Διενέργειας Εξετάσεων. Με 30ετή πείρα στο συγκεκριμένο τομέα η κυρία Κύρκα ηγείται μιας πολυπληθούς ομάδας που εργάζεται για την ανάπτυξη και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της υψηλής ποιότητας των εξετάσεων ECDL και City&Guilds του Ομίλου ECDL Ελλάς. 

Η κυρία Κύρκα προέρχεται από την Ελληνο-Αμερικανική Ένωση, όπου κατείχε θέση Director of Examination Services για τις εξετάσεις πιστοποίησης της Αγγλικής γλώσσας του Πανεπιστημίου του Michigan.

O κύριος Κωνσταντίνος Κεσεντές, Γενικός Διευθυντής του Ομίλου ECDL Ελλάς, δήλωσε σχετικά: «Μετά την τεράστια επιτυχία των εξετάσεων City&Guilds του Μαΐου, αλλά και τις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις των επόμενων προγραμματισμένων εξετάσεων του Ομίλου ECDL Ελλάς, η ενίσχυση της ομάδας μας ήταν μονόδρομος. Στηρίζοντας την ανάπτυξη μας στο Ανθρώπινο Δυναμικό επενδύουμε πάντα σε στελέχη με πλούσια επαγγελματική εμπειρία και με γνώσεις υψηλού επιπέδου και σε αυτό το πλαίσιο η συνεργασία μας με την κυρία Χριστίνα Κύρκα μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Με την πολυετή εμπειρία της και την υψηλή εξειδίκευση στο χώρο η κυρία Κύρκα θα υποστηρίξει την επίτευξη των στόχων μας αναφορικά με τις εξετάσεις City&Guilds και ECDL».