Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου PEOPLECERT, κ. Βύρων Νικολαΐδης, επανεξελέγει στο Δ.Σ. του Ιδρύματος ECDL

 

A. B. Nicolaides
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου PEOPLECERT, κ. Βύρων Νικολαΐδης, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει μακρά θητεία ως μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος ECDL, εκλέχθηκε εκ νέου και για 3η συνεχόμενη φορά στο Δ.Σ. του Ιδρύματος ECDL για την επόμενη 3ετή θητεία του. Ο κ. Βύρων Νικολαΐδης κατέχει επίσης τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου Ενώσεων Πληροφορικής της Ευρώπης (CEPIS).  Η εκλογή του κ. Βύρωνα Νικολαΐδη αποτελεί επιτυχία όχι μόνο για τον ίδιο αλλά και για ολόκληρο τον Όμιλο PEOPLECERT, ενδυναμώνοντας την ήδη ισχυρή σχέση του με το Ίδρυμα ECDL.