Έρευνα ALBA για την Αγορά Εργασίας - Αποτελέσματα 2ου Κύκλου

"...Συγκρατημένη αισιοδοξία στις προσλήψεις για το 2ο εξάμηνο του 2007..."

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του 2ου κύκλου της Πανελλήνιας Έρευνας «Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας» από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας ALBA Graduate Business School.

Η έρευνα αυτή επαναλαμβάνεται κάθε 6 μήνες και έχει ως στόχο την καταγραφή των τάσεων που επικρατούν στις διαδικασίες προσέλκυσης και επιλογής στελεχών για τους επόμενους έξι μήνες στην χώρα μας. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται ως εξής:

  1. Οι εταιρείες στην πλειοψηφία τους αναμένεται να αυξήσουν τις δραστηριότητες τους όσον αφορά την προσέλκυση και επιλογή νέων στελεχών με εξαίρεση τις πολύ μικρές επιχειρήσεις (κάτω από 25 εργαζόμενους) οι οποίες δείχνουν συγκρατημένες για το επόμενο εξάμηνο.
  2. Πάνω από τις μισές επιχειρήσεις του δείγματος θα αυξήσουν τον αριθμό των εργαζομένων τους στο επόμενο εξάμηνο (περίπου 55%)
  3. Το μεγαλύτερο τμήμα των επιχειρήσεων του δείγματος θεωρεί ότι θα δοθούν αυξήσεις παρόμοιες με αυτές των συλλογικών συμβάσεων εργασίας έως 6%. Ωστόσο, ένα εξίσου σημαντικό ποσοστό των συμμετεχόντων θεωρεί ότι θα δοθούν αυξήσεις άνω του 6% (30,5% των εταιρειών)
  4. Πολύ σημαντικό είναι το ποσοστό των εταιρειών που αναμένεται να επιλέξουν νεαρά στελέχη / απόφοιτους καθώς και εξειδικευμένους επαγγελματίες (πάνω από το 65% των ερωτηθέντων και 40% αντίστοιχα)
  5. Οι εταιρείες θα στραφούν για προσλήψεις ιδιαίτερα στους τομείς των Πωλήσεων, της Λογιστικής και Οικονομικών καθώς και στο Μάρκετινγκ.
  6. Οι εταιρείες στην πλειοψηφία τους εμφανίζονται αισιόδοξες για το μέλλον τους (72% των ερωτηθέντων)
  7. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται περισσότερο στη διαδικασία της προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού είναι οι εταιρικές βάσεις βιογραφικών και η εσωτερική αναζήτηση ενώ πολύ ψηλά στις προτιμήσεις των εταιρειών είναι και οι ιστοσελίδες ανεύρεσης προσωπικού καθώς και οι αγγελίες στις εφημερίδες.
  8. Απαιτούμενη τόσο για τα στελέχη όσο και για τους υπαλλήλους γραφείου είναι πλέον η πιστοποιημένη γνώση Η/Υ σε προχωρημένο επίπεδο, εκτός και αν πρόκειται για υπαλλήλους υποδοχής, αποθηκάριους και πωλητές καταστημάτων όπου οι βασικές γνώσεις είναι ικανοποιητικές
  9. Οι εταιρείες θεωρούν ότι η αύξηση της παραγωγικότητας εξαρτάται κυρίως από την ομαδικότητα και τις οργανωτικές δεξιότητες των ατόμων καθώς και από την ικανότητα των υπαλλήλων να διαχειρίζονται τον χρόνο τους βέλτιστα.

Ο 2ος κύκλος της έρευνας διεξήχθη κατά το χρονικό διάστημα Ιούνιος-Ιούλιος 2007 – με την υποστήριξη της ECDL Ελλάς. Εστάλησαν πάνω από 1600 προσκλήσεις σε εταιρείες που εδρεύουν στην Ελλάδα. Οι προσκλήσεις αφορούσαν στελέχη του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως διευθυντές ή υπεύθυνους προσλήψεων (προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού) καθώς και υπευθύνους εταιρειών, Γεν. Διευθυντές κλπ. Συνολικά συμπλήρωσαν το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο 161 εταιρείες, 68% ελληνικές και 32% πολυεθνικές. Το 9% του δείγματος είναι εταιρείες που ανήκουν στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, το 29% είναι επιχειρήσεις από τον κλάδο της βιομηχανίας, το 22% δραστηριοποιούνται στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών, ενώ το 17% σε αυτόν του εμπορίου.

Στην έρευνα συμμετέχουν επίσης τράπεζες σε ποσοστό 8%, εταιρείες του κλάδου των κατασκευών σε ποσοστό 3% και τουριστικές επιχειρήσεις επίσης σε ποσοστό 3% του δείγματος. Επιπλέον, το 94% των επιχειρήσεων του δείγματος είναι ιδιωτικές, με τη συντριπτική πλειονότητα αυτών να εδρεύουν στην Αττική και μόλις το 16% από την υπόλοιπη Ελλάδα. Αναφορικά με το μέγεθος των επιχειρήσεων που πήραν μέρος στην έρευνα, το 24% ήταν μεγάλες επιχειρήσεις (200-499 άτομα), και ακολουθούν με ποσοστό 22% εταιρείες με προσωπικό άνω των χιλίων εργαζομένων ενώ σε ποσοστό 18% εταιρείες των 25-99 ατόμων.

Τα αποτελέσματα του 2ου εξαμήνου δεν διαφοροποιήθηκαν ιδιαίτερα από το 1ο εξάμηνο του 2007 με εξαίρεση τις πολύ μικρές εταιρείες που απασχολούν κάτω από 25 υπαλλήλους που δείχνουν μια συγκρατημένη αισιοδοξία για την προσέλκυση νέου προσωπικού.

Οι γενικές τάσεις της αγοράς εργασίας παραμένουν οι ίδιες για όλες τις εταιρείες, σε όλους τους κλάδους και δεν παρουσιάζουν θεαματικές αλλαγές από τον Ιανουάριο μέχρι το τέλος του έτους. Διαφαίνεται μια πολύ μικρή τάση μείωσης της έντονης αισιοδοξίας του 1ου εξαμήνου χωρίς όμως να αλλάζει ο γενικός δείκτης ο οποίος είναι και για το 2ο εξάμηνο σε πολύ υψηλά επίπεδα. Η συλλογή στοιχείων για το 1ο κύκλο (α’ εξάμηνο) του 2008 θα διενεργηθεί τον Δεκέμβριο του 2007.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον κ. Παναγιώτη Ταρσινό (210.89.64.531, e-mail: ptarsino@alba.edu.gr)