Το ΑΣΕΠ αναγνωρίζει τα Πιστοποιητικά City & Guilds

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) αναγνώρισε τα πιστοποιητικά City & Guilds για τις γνώσεις της Αγγλικής γλώσσας σε όλα τα επίπεδα (Άριστη, Πολύ Kαλή, Καλή και Μέτρια γνώση) τα οποία απαιτούνται για συμμετοχή στους διαγωνισμούς πλήρωσης θέσεων φορέων του Δημοσίου.

Logo City & Guilds

Τα πιστοποιητικά θα διατίθενται στην Ελληνική αγορά από τη νέα εταιρεία του ομίλου εταιρειών ECDL Ελλάς, την Peoplecert A.E.

Τα πιστοποιητικά γνώσης Αγγλικής γλώσσας City & Guilds απευθύνονται σε παιδιά και ενήλικες αλλά και σε άτομα που επιζητούν την πιστοποίηση σε εξειδικευμένα αγγλικά και Business English. Είναι διαθέσιμα σε έξι [6] επίπεδα όπως αυτά προβλέπονται από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (Common European Framework) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επίπεδο CEF

Τίτλος CEF Τίτλος City & Guilds

C2

Mastery Mastery

C1

Effective Operational Proficiency  Expert

B2

Vantage Communicator

B1

Threshold Achiever

A2

Way Stage  Access

A1

Breakthrough  Preliminary
 
Ο οργανισμός City & Guilds δραστηριοποιείται τα τελευταία 130 χρόνια στη Βρετανία και αποτελεί τον κορυφαίο παγκόσμιο φορέα επαγγελματικών πιστοποιήσεων, με περισσότερα από 500 προγράμματα πιστοποίησης, σε 26 διαφορετικούς επαγγελματικούς τομείς, σε 100 χώρες και σε πάνω από 1.800.000 υποψηφίους κάθε χρόνο.