Η PEOPLECERT χορηγός για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά του ‘‘Δείκτη Τάσεων Αγοράς Εργασίας’’ από το ALBA Graduate Business School


Σύμφωνα με την έρευνα, το 50% των εταιρειών  κρίνει ως σημαντική  προϋπόθεση για την επιλογή προσωπικού την ύπαρξη πιστοποιημένης γνώσης

Αυτό ήταν ένα από τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας ‘‘Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας’’ που διεξάγεται κάθε 6 μήνες από το ALBA Graduate Business School at The American College με τη χορηγία του Ομίλου PEOPLECERT, και παρουσιάστηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Η  έρευνα  Δείκτης Τάσεων Αγοράς  έχει στόχο την καταγραφή των τάσεων που επικρατούν στις διαδικασίες προσέλκυσης και επιλογής στελεχών στην Ελλάδα αλλά και των προσδοκιών για τους επόμενους έξι μήνες.

Τα αποτελέσματα ανέδειξαν την αναγκαιότητα της πιστοποιημένης γνώσης στην χρήση Η/Υ και Αγγλικής Γλώσσας. Πιο συγκεκριμένα κατά τη διαδικασία προσέλκυσης, κυρίως σε θέσεις γραμματείας, λογιστηρίου, τεχνικούς Η/Υ, και υπάλληλους γραφείου, τομείς που θεωρούνται οι πιο πιθανοί για προσλήψεις το προσεχές διάστημα, το 50% των εταιρειών κρίνει σημαντική την ύπαρξη πιστοποίησης, ενώ άνω του 60% των εταιρειών χρησιμοποιούν τα τεστ δεξιοτήτων στη χρήση Η/Υ και Αγγλικών ως εργαλείο πρόσληψης του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού.

Παράλληλα, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ποσοστό του 48,8% των εταιρειών που επενδύουν στην προσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων χρηματοδοτώντας πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών, ενώ η αξία της πιστοποίησης στον εργασιακό και επιχειρηματικό χώρο αναδεικνύεται και από το ποσοστό του 36,6% των εταιρειών που προτιμούν την πιστοποίηση αντί για μια απλή βεβαίωση παρακολούθησης.

Με αφορμή την επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου PEOPLECERT στο εξωτερικό, μέσα από διεθνώς αναγνωρισμένα προγράμματα πιστοποιήσεων, όπως ITIL, IASSC Lean Six Signa, ECDL και City & Guilds, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου κύριος Βύρων Νικολαΐδης παρουσίασε τις τάσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος διεθνώς, μέσα από τις οποίες διαφαίνεται η ολοένα και μεγαλύτερη επένδυση στην πιστοποιημένη γνώση από τις εταιρείες για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και την οχύρωσή τους απέναντι στις δυσοίωνες συγκυρίες της οικονομικής κρίσης. Άλλωστε, όπως δήλωσε ο κύριος Νικολαΐδης, «κοινός παρονομαστής των εταιρειών που έχουν παρουσιάσει ανάπτυξη μέσα σε δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες είναι η επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα».