Κέντρο Τύπου

Η ενότητα απευθύνεται σε εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, οι οποίοι θα βρουν τις πρόσφατες ειδήσεις σχετικά με τον Όμιλο PeopleCert, το Ίδρυμα ECDL και τον οργανισμό City & Guilds, αλλά και αρχείο με τα Δελτία Τύπου και τα Δημοσιεύματα των τελευταίων ετών.