Εσπερίδα ΕΕΔΕ - Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Δεξιοτήτων στη διαδικασία επιλογής και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού

Η ECDL ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΜΑΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2007

Η ECDL Ελλάς συμμετείχε ως χορηγός στην εσπερίδα που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Management Ανθρώπινου Δυναμικού (ΙΜΑΔ) της ΕΕΔΕ, με θέμα «Αξιολόγηση και πιστοποίηση δεξιοτήτων στη διαδικασία επιλογής και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού». Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Μαρτίου 2007 στο συνεδριακό κέντρο της ΕΕΔΕ συμμετείχε πλήθος στελεχών από το χώρο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα καθώς και εκπρόσωποι από τον ακαδημαϊκό χώρο.

Στην εκδήλωση, που είχε στόχο την παρουσίαση των μεθόδων και των εργαλείων που ενισχύουν αποτελεσματικά τις διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων, παρουσίασαν τις εισηγήσεις τους στελέχη από τον χώρο της πιστοποίησης και των συστημάτων αξιολόγησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Στο πλαίσιο αυτό ο κύριος Βασίλης Διονάς, Διευθυντής Marketing & Επικοινωνίας της ECDL Ελλάς, ανέπτυξε το θέμα «Ο ρόλος της Πιστοποίησης των Γνώσεων Πληροφορικής στη διαδικασία επιλογής και ανάπτυξης προσωπικού», αναφερόμενος στο ρόλο που οι νέες τεχνολογίες έχουν επιφέρει στον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε αλλά και στο ρόλο της νέας τεχνολογίας ως απαραίτητο εργαλείο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού. Ο κ. Βασίλης Διονάς επεσήμανε ότι..."η πιστοποίηση είναι η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα σε αυτά που νομίζουμε πως κατέχουμε (perceived knowledge) σε σχέση με αυτά που πραγματικά κατέχουμε (real knowledge)".

Η πιστοποίηση ECDL ουσιαστικά αποτελεί τη διαδικασία ελέγχου και επικύρωσης καθορισμένου επιπέδου γνώσης και δεξιότητας σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Τα οφέλη για την επιχείρηση ξεκινούν από τη διαδικασία επιλογής προσωπικού και το πρότυπο ECDL αποτελεί ουσιαστικά ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς τυποποιεί και απλοποιεί τις διαδικασίες. Παράλληλα καθιερώνει μία μετρήσιμη μέθοδο αξιολόγησης και ομοιογένειας του προσωπικού σε ότι αφορά στο επίπεδο γνώσεων χρήσης Η/Υ.

Τέλος, αναφερόμενος σε διεθνείς έρευνες ο κ. Βασίλης Διονάς παρουσίασε τα θετικά αποτελέσματα από την πιστοποίηση στους Η/Υ που κατέγραψαν αύξηση της παραγωγικότητας και μείωση του χρόνου για την εκτέλεση εργασιών, κάτι που έχει αποτέλεσμα σημαντικά οικονομικά οφέλη για τις επιχειρήσεις.