Όραμα, Αποστολή, Αξίες

Όραμα

«Να είμαστε ανάμεσα στους παγκόσμιους ηγέτες στο χώρο της πιστοποίησης προσόντων ανθρώπινου δυναμικού, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ισότιμη πρόσβαση όλων στην Κοινωνία της Γνώσης και στη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος για τον άνθρωπο».

Αποστολή

«Να παρέχουμε Εφόδια Ζωής και Εφόδια Καριέρας με διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις, δημιουργώντας αξία για τους Συνεργάτες, τους Εργαζόμενους, τους Μετόχους και την Κοινωνία».

Αξίες

Οι Αξίες μας είναι ο οδηγός για τη συμπεριφορά μας ως οργανισμός, καθώς εξελισσόμαστε για να κατακτήσουμε ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά Πιστοποίησης Προσόντων Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι Αξίες μας εκφράζουν την κουλτούρα και τον εταιρικό μας χαρακτήρα, αναδεικνύοντας έναν οργανισμό, του οποίου τα προϊόντα και οι υπηρεσίες είναι υψηλής ποιότητας και εξασφαλίζουν την Ικανοποίηση των Πελατών του.

Οι Αξίες που πρεσβεύουμε είναι οι εξής:

  • Ακεραιότητα και Ήθος | Είμαστε έντιμοι σε όλες μας στις συναλλαγές και επιβεβαιώνουμε την καλή φήμη που μας συνοδεύει, παραμένοντας πάντοτε προσκολλημένοι στις αυστηρότερες επιταγές της ηθικής.
  • Απόδοση | Αναγνωρίζουμε και επιβραβεύουμε την εξαιρετική απόδοση, ώστε να διατηρούμαστε πάντοτε αξιόμαχοι για να επιτύχουμε τους στόχους μας.
  • Επιχειρηματική Αριστεία | Επιδιώκουμε τη Διάκριση σε ό,τι κάνουμε και παραμένουμε πιστοί στη διαρκή βελτίωση της Ποιότητας.
  • Καινοτομία | Αναζητούμε τρόπους να εφαρμόζουμε νέες και πρωτοποριακές μεθόδους και να εξελισσόμαστε.
  • Ομαδικότητα | Επικοινωνούμε ενεργά και ανοιχτά. Χτίζουμε διαρκώς την εμπιστοσύνη, τιμώντας τις δεσμεύσεις μας. Επιδεικνύουμε σεβασμό στους άλλους και σεβόμαστε τη διαφορετικότητα..
  • Ποιότητα | Η προσήλωσή μας στην Ποιότητα είναι στρατηγική επιλογή, ταυτίζεται με τους εταιρικούς μας στόχους και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής μας κουλτούρας.