Πρακτική Άσκηση

Στον Όμιλο PeopleCert δίνουμε τη δυνατότητα 6μηνης Πρακτικής Άσκησης σε νέους που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης τους και έχουμε δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον για να απασχοληθούν, να αναπτύξουν σύγχρονες δεξιότητες και να αποκτήσουν μια πρώτη καλή εμπειρία ώστε να διεκδικήσουν θέση στην αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό προσφέρουμε:

  • Εσωτερική εισαγωγική εκπαίδευση για τα νέα μέλη της ομάδας της εταιρείας η οποία περιλαμβάνει την πλήρη ενημέρωσή τους αναφορικά με το όραμα, τη δομή, το σύστημα αξιολόγησης, τις παροχές και τα πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας 
  • Συνεχή εκπαίδευση από τους προϊσταμένους των τμημάτων τους
  • Συμμετοχή σε εσωτερικές εκπαιδεύσεις οι οποίες απευθύνονται σε εργαζόμενους της εταιρείας ανά ειδικότητα
  • Παροχή πλήρους και σύγχρονης υλικοτεχνικής υποδομής που περιλαμβάνει φορητό υπολογιστή και τηλέφωνο για κάθε φοιτητή
  • Σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης με την ολοκλήρωσή της πρακτικής άσκησης, με σκοπό την προώθηση της επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα και την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευομένων
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για εύρεση εργασίας μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης καθώς και άλλες ενέργειες προώθησης τους στην αγορά εργασίας
  • Συστατική επιστολή από την ανώτατη διοίκηση της εταιρείας ή από τους Διευθυντές των τμημάτων ανάλογα με την τελική αξιολόγηση
  • Δωρεάν Πιστοποίηση ECDL ή/και City & Guilds μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης