Υπεύθυνος Περιοχής

(κωδ. Θέσης ΑΜ03)

Έδρα: Θεσσαλονίκη

Οι αρμοδιότητες:

Ως Υπεύθυνος Περιοχής  θα ανήκετε στο Τμήμα Πωλήσεων. Μέσα από τη θέση αυτή θα διαχειρίζεστε το πελατολόγιο της περιοχής της ευθύνης σας με σκοπό την ανάπτυξη του κύκλου εργασιών των εξεταστικών κέντρων, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και ελέγχοντας την υλοποίηση των προτεινόμενων ενεργειών. Οι αρμοδιότητες της θέσης σας περιλαμβάνουν τη συστηματική επικοινωνία και τις επισκέψεις σε συνεργάτες, με σκοπό την υποβολή προτάσεων προς ανάπτυξη και περαιτέρω αξιοποίηση της συνεργασίας. Επίσης μέσα στα καθήκοντά σας περιλαμβάνονται η έρευνα και η παρακολούθηση του ανταγωνισμού, όπως επίσης και η δημιουργία και η καταγραφή πληροφοριών που σχετίζονται με τα εξεταστικά κέντρα της περιοχής της ευθύνης σας.

Το προφίλ του Υποψηφίου:

Αν είστε πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πληροφορικής/Διοίκησης Επιχειρήσεων/Μάρκετινγκ, έχετε τουλάχιστον 2 χρόνια εργασιακή εμπειρία στο χώρο των πωλήσεων/ ανάπτυξης και υποστήριξης δικτύου, τότε πληροίτε τις σημαντικότερες προϋποθέσεις της θέσης. Περαιτέρω εργασιακή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης Πληροφορικής θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν. Η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ είναι απαραίτητα προσόντα. Επιπλέον ικανότητες όπως η επικοινωνία, η ικανότητα διαπραγμάτευσης και η προσήλωση στην επίτευξη στόχων είναι εξαιρετικά σημαντικές.

Εάν η περιγραφή των αρμοδιοτήτων σας ταιριάζει και έχετε το προφίλ του ιδανικού υποψηφίου θέλουμε να σας συναντήσουμε.

Στείλε μας το βιογραφικό σας σημείωμα, αναγράφοντας τον κωδικό θέσης (κωδ. ΑΜ03), στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@ecdl.gr ή στο φαξ 210 372 9101, το οποίο εμείς θα διαχειριστούμε με απόλυτη εμπιστευτικότητα.