Υπάλληλος Λογιστηρίου (κωδ. Θέσης ACC001)

Οι αρμοδιότητες:

Oι αρμοδιότητες της θέσης σας περιλαμβάνουν την παρακολούθηση και ενημέρωση λογιστικών βιβλίων Γ’ κατηγορίας όπως επίσης και την ταξινόμηση & καταχώρηση εγγραφών σύμφωνα με τις αρχές του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου καθώς και τη συμμετοχή στη σύνταξη οικονομικών αναφορών του Ομίλου. Επιπρόσθετα, θα αναλάβετε την τιμολόγηση, την αρχειοθέτηση παραστατικών, όπως επίσης και την παρακολούθηση και τον προγραμματισμό των εισπράξεων και την τήρηση αρχείου πελατών.

Το προφίλ του Υποψηφίου:

Αν είστε πτυχιούχος ΙΕΚ ή ΤΕΙ κατεύθυνσης Λογιστικής, έχετε τουλάχιστον 2 χρόνια εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση σε οργανωμένο λογιστήριο και έχετε πολύ καλή ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας (Ελληνικά & Αγγλικά), τότε πληροίτε τις σημαντικότερες προϋποθέσεις της θέσης. Το ομαδικό πνεύμα, οι άριστες οργανωτικές ικανότητες καθώς και η εξαιρετική ικανότητα διαχείρισης χρόνου με προσανατολισμό στο αποτέλεσμα είναι απαραίτητα προσόντα.  Η πιστοποιημένη γνώση του Microsoft Excel σε προχωρημένο επίπεδο και η γνώση προγράμματος ERP (PANORAMA) θεωρούνται πολύ σημαντικά προσόντα για τη θέση.

Εάν η περιγραφή των αρμοδιοτήτων ταιριάζει στο προφίλ σας θέλουμε να σας συναντήσουμε.

Στείλτε μας το βιογραφικό σας σημείωμα, αναγράφοντας τον κωδικό θέσης (κωδ.ACC001), στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@peoplecert.org  ή στο φαξ 210 372 9101, το οποίο εμείς θα διαχειριστούμε με απόλυτη εμπιστευτικότητα.