Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού (κωδ. Θέσης HRM)

Οι αρμοδιότητες:
Ως Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού θα αποτελείτε Διευθυντικό Στέλεχος και θα αναφέρεστε στη Διοίκηση του Ομίλου. Οι αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν το σχεδιασμό της στρατηγικής, τον συντονισμό και τον έλεγχο εφαρμογής των πολιτικών διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Προσλήψεις, Εκπαιδεύσεις, Αμοιβές και Παροχές, Αξιολογήσεις, Σχεδιασμό καριέρας).

Το προφίλ:
Αν είστε πτυχιούχος ΑΕΙ Θετικής ή Οικονομικής κατεύθυνσης, με τουλάχιστον 4 χρόνια εργασιακή εμπειρία σε θέση αντίστοιχης ευθύνης, άριστη ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στα Ελληνικά και Αγγλικά και πολύ καλή γνώση Εργατικής Νομοθεσίας και Συστημάτων Ανθρωπίνου Δυναμικού, πληροίτε τις σημαντικότερες προϋποθέσεις της θέσης. Ικανότητες προγραμματισμού και οργάνωσης, διαπραγμάτευσης και Διαχείρισης Ανθρώπων θεωρούνται πολύ σημαντικές. Μεταπτυχιακός τίτλος Σπουδών σε Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Εάν η περιγραφή των αρμοδιοτήτων ταιριάζει στο προφίλ σας θέλουμε να σας συναντήσουμε.

Στείλε μας το βιογραφικό σας σημείωμα, αναγράφοντας τον κωδικό θέσης (κωδ.ΗRM), στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@peoplecert.org  ή στο φαξ 210 372 9101, το οποίο εμείς θα διαχειριστούμε με απόλυτη εμπιστευτικότητα.