Διευθυντής Πωλήσεων Call Center

Οι αρμοδιότητες:

Ως Διευθυντής Πωλήσεων Call Centre – Telesales θα αποτελείτε Διευθυντικό Στέλεχος και θα αναφέρεστε στον Γενικό Διευθυντή του Ομίλου. Οι αρμοδιότητες της θέσης σας, περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό, την οργάνωση και τη διαχείριση των πωλήσεων μέσω του call centre, με σκοπό την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων. Μέσα από τη θέση αυτή θα είστε υπεύθυνος/η για τη διεύρυνση του πελατολογίου όπως επίσης και για την αύξηση των πωλήσεων των προϊόντων και τη διεύρυνση των μεριδίων αγοράς.

Το προφίλ του Υποψηφίου

Αν είστε πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ, έχετε τουλάχιστον 5 χρόνια εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, έχετε άριστη ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας (Ελληνικά & Αγγλικά) και διαχειρίζεστε με άνεση τους αριθμούς, τότε πληροίτε τις σημαντικότερες προϋποθέσεις της θέσης. Απαραίτητη η εμπειρία σε δημιουργία σεναρίων πωλήσεων (scripts) και αναφορών (reports) για τη διαχείριση και την αύξηση των πωλήσεων. Επιπλέον ικανότητες όπως η ικανότητα διαχείρισης του πελάτη, η ικανότητα διαπραγμάτευσης όπως επίσης και η ικανότητα ανάλυσης δεδομένων και επίλυσης προβλημάτων θεωρούνται πολύ σημαντικές για τη συγκεκριμένη θέση.

Εάν η περιγραφή των αρμοδιοτήτων σας ταιριάζει και έχετε το προφίλ του ιδανικού υποψηφίου θέλουμε να σας συναντήσουμε.

Στείλε μας το βιογραφικό σας σημείωμα, αναγράφοντας τον κωδικό θέσης (κωδ. SCC2), στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@ecdl.gr ή στο φαξ 210 372 9101, το οποίο εμείς θα διαχειριστούμε με απόλυτη εμπιστευτικότητα.