Προϊστάμενος Λογιστηρίου

(κωδ. Θέσης ΑccMan)

Οι αρμοδιότητες:

Ως Προϊστάμενος Λογιστηρίου θα είστε υπεύθυνος για την αποτελεσματική οργάνωση και τον συντονισμό της εύρυθμης λειτουργίας όλων των ενεργειών του Λογιστηρίου. Μέσα από τη θέση αυτή θα παρακολουθείτε την εξέλιξη των οικονομικών στοιχείων της εταιρίας και θα παρέχετε στη Διοίκηση, εντός του συμφωνημένου χρόνου, όλες της απαραίτητες οικονομικές αναφορές. Οι αρμοδιότητες της θέσης σας περιλαμβάνουν την υποβολή του ετησίου προϋπολογισμού και την εξασφάλιση της ορθής παρακολούθησή του σε συνεχή βάση. Επίσης θα ασχολείστε με τη διενέργεια μελετών κόστους – παραγωγικότητας προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι με τον πλέον οικονομικό τρόπο.

Το προφίλ του Υποψηφίου:

Αν είστε πτυχιούχος ΑΕΙ Οικονομικής Σχολής με κατεύθυνση Λογιστικής έχετε τουλάχιστον 3 χρόνια εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, πολύ καλή γνώση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και καλή γνώση Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, πληροίτε τις σημαντικότερες προϋποθέσεις της θέσης. Η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ είναι απαραίτητα προσόντα. Επιπλέον ικανότητες όπως διοικητικές ικανότητες, οργάνωση και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου είναι εξαιρετικά σημαντικές.

Εάν η περιγραφή των αρμοδιοτήτων σας ταιριάζει και έχετε το προφίλ του ιδανικού υποψηφίου θέλουμε να σας συναντήσουμε.

Στείλε μας το βιογραφικό σας σημείωμα, αναγράφοντας τον κωδικό θέσης (κωδ.ΑccMan), στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@ecdl.gr ή στο φαξ 210 372 9101, το οποίο εμείς θα διαχειριστούμε με απόλυτη εμπιστευτικότητα.