Εταιρική Ευθύνη

Το Πρόγραμμα Εταιρικής Ευθύνης του Ομίλου PeopleCert «Για την Κοινωνία» αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευση μας να συνεισφέρουμε ώστε να βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής, σε κοινότητες που το έχουν ανάγκη. Στόχος μας είναι να υποστηρίζουμε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, κρατικούς φορείς, οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, συλλόγους και σωματεία για να καλύψουν τις ανάγκες των μελών τους.

Σε συνεργασία με τη Microsoft υποστηρίζουμε το πρόγραμμα GetBusy.

Με πίστη στο Όραμα, την Αποστολή και τις Αξίες μας υλοποιούμε δράσεις με στόχο την ψηφιακή κατάρτιση ευπαθών κοινωνικά ομάδων και την ισότιμη πρόσβαση όλων στην Κοινωνία της Γνώσης. 

Οι κοινωνικές πρωτοβουλίες και δράσεις του Ομίλου PeopleCert κινούνται στους ακόλουθους 3 άξονες:

  • Κοινωνικά Ευπαθείς Ομάδες (άποροι, άνεργοι, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, μετανάστες, άτομα τρίτης ηλικίας, έφηβοι χρήστες ναρκωτικών)
  • Άτομα με Αναπηρία (άτομα με προβλήματα όρασης, ακοής, κινητικά ανάπηροι)
  • Περιβάλλον