Έρευνα & Ανάπτυξη

Το Εργοστάσιο του 21ου αιώνα

Με αυτόνομο Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης Προίόντων (Research & Product Development) το οποίο απασχολεί πάνω από 40 άτομα, ο όμιλος PeopleCert είναι κατάλληλα προετοιμασμένος για το μέλλον.

Έχουμε αναπτύξει το μηχανισμό και τη μεθοδολογία που μας δίνει τη δυνατότητα να διαχειριζόμαστε από την Ελλάδα, τη διενέργεια εξετάσεων σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη, να παράγουμε αυτοματοποιημένα τεστ σε πολλές γλώσσες, να εκδίδουμε πιστοποιητικά και να ελέγχουμε κεντρικά την ακεραιότητα και το επίπεδο ποιότητας σε κάθε στάδιο της εξεταστικής διαδικασίας.

Σε αυτό το πλαίσιο ο φορέας μας θα είναι ο πρώτος παγκοσμίως που θα διεξάγει εξετάσεις γλώσσας (Αγγλική) με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο και σύμφωνα με τις επιταγές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαίσιου Αναφοράς (Common European Framework).

Καινοτομία για ΑμεΑ
Παραμένοντας πιστοί στις βασικές αρχές του Προτύπου ECDL για ισότιμη πρόσβαση στα αγαθά της Κοινωνίας της Γνώσης για όλους, ολοκληρώσαμε την προσαρμογή του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Εξέτασης (inATES) και των εφαρμογών λογισμικού προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ατόμων με προβλήματα όρασης.

Το Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εξέτασης (inATES) είναι εγκεκριμένο από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Τυφλών ως απολύτως κατάλληλο για την εξέταση Τυφλών και Ατόμων με προβλήματα όρασης, χωρίς επιπρόσθετη ανθρώπινη εξωτερική βοήθεια.

Κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος, το οποίο ακολουθεί τις προδιαγραφές ποιότητας του Ιδρύματος ECDL είναι:

  • η συμβατότητα με το ειδικό λογισμικό ανάγνωσης οθόνης Super Nova, που είναι απαραίοτητο για τη χρήση Η/Υ από τυφλούς και άτομα με προβλήματα στην όραση
  • η ενεργοποίηση των κουμπιών εντολών (υποβολή, αναίρεση, αγνόηση, τερματισμός) μέσω πληκροτρολογίου και
  • η μεγέθυνση του κειμένου της εκφώνησης κάθε ερώτησης σε πρόσθετο παράθυρο