Πρότυπα Ποιότητας

Η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει ο Όμιλος PeopleCert αφορά όλες τις δραστηριότητες και συναλλαγές της εταιρείας, σε όλα τα επίπεδα. Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται όλες οι Διαπιστεύσεις και τα Πιστοποιητικά Ποιότητας που έχει λάβει o Όμιλος και οι εταιρείες του για τη λειτουργία και τις υπηρεσίες τους.

Ο φορέας μας ακολουθεί από το 2003 ένα αυστηρό Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για το σύνολο της δραστηριότητάς του με περισσότερες από 400 διαδικασίες και κανονιστικά έγγραφα που διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία του Ομίλου, των Εξεταστικών Κέντρων, των Υποψηφίων, των Εξωτερικών Συνεργατών.

Οι πιστοποιήσεις μας από τον κορυφαίο διεθνώς Φορέα Πιστοποίησης Lloyd's Register, επιβεβαιώνουν τη σημασία που αποδίδουμε στην ποιότητα, στις επιχειρηματικές μας πρακτικές, στις διαδικασίες και εν γένει στα προϊόντα και στις υπηρεσίες μας.

Οι Πιστοποιήσεις:

  • Πιστοποίηση των Διαδικασιών Λειτουργίας, σύμφωνα με το πρότυπο BS EN ISO 9001:2000
  • Πιστοποίηση για τη Διαχείριση Παραπόνων και την Ικανοποίηση πελατών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10002
  • Πιστοποίηση για Περιβαλλοντική Διαχείριση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001
  • Πιστοποίηση για την Ασφάλεια Πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001

Για όλους εμάς, στον Όμιλο PeopleCert, η Ποιότητα είναι κάτι που δεν αποτελεί ποσοτικό μέγεθος. Δεν είναι λόγια ή εικόνες. Είναι συμπεριφορά, τρόπος σκέψης και δράσης! Πολύ απλά: Ποιότητα είναι η πηγή έμπνευσης κάθε λειτουργίας και ενέργειας του Ομίλου μας.