Ποιότητα

Η αφοσίωση στην Ποιότητα αποτελεί για τον Όμιλο PeopleCert μια συνεχή διαδικασία με ξεκάθαρους στόχους.  

Δέσμευση Ποιότητας

“Όλοι εμείς, οι άνθρωποι του Ομίλου PeopleCert - Διοίκηση και Εργαζόμενοι - δεσμευόμαστε να διατηρούμε την εταιρεία σε ηγετική θέση:

  • Διασφαλίζοντας την ακεραιότητα και την αξιοπιστία της διαδικασίας πιστοποίησης
  • Καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις της Διαπίστευσής μας (ISO 17024) και των προτύπων Ποιότητας (ISO 9001, ISO10002, ISO14001, ISO27001) με τα οποία έχουμε πιστοποιηθεί
  • Παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και προϊόντα
  • Ικανοποιώντας και ξεπερνώντας τις προσδοκίες των συνεργατών μας” 

Η προσήλωσή μας στην Ποιότητα είναι στρατηγική επιλογή, ταυτίζεται με τους εταιρικούς μας στόχους και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής μας κουλτούρας.