Οργάνωση & Διοίκηση

Οργάνωση

Ο Όμιλος έχει ενιαία οργανωτική δομή για τις εταιρείες που έχουν έδρα στην Ελλάδα, αξιοποιώντας στο μέγιστο βαθμό την εμπειρία, την τεχνογνωσία, τις δεξιότητες και τις επαγγελματικές ικανότητες των στελεχών και των εργαζόμενων του. Αυτή η δομή βοηθάει ώστε να επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας, διατήρηση της ευελιξίας και ταχύτατη προσαρμογή στις μεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτό ευνοείται η κινητικότητα, η δημιουργική επικοινωνία, ενώ διευκολύνεται η ανάδειξη ταλέντων και οι εσωτερικές μετακινήσεις και προαγωγές. Περαιτέρω, ενισχύεται ο ρόλος του προϊσταμένου που μετατρέπεται ταυτόχρονα σε υποστηρικτή και coach, ενώ τα μέλη των ομάδων μοιράζονται τις ίδιες αξίες και εξυπηρετούν με δέσμευση το εταιρικό όραμα.

Η οργάνωση στις εταιρείες του εξωτερικού ακολουθεί τη δομή της εταιρείας στην Ελλάδα, σε πιο απλή μορφή λόγω των μικρότερων μεγεθών.

Διοίκηση

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Α. Βύρων Νικολαΐδης

Γενικός Διευθυντής
Κωνσταντίνος Κεσεντές

Διευθυντές Τμημάτων

Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης Προϊόντων: Παναγιώτης Φιαμπόλης
Τμήμα Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας: Γιώργος Βασιλάκης
Τμήμα Πωλήσεων & Εξυπηρέτησης Πελατών: Μαρίνα Πετρίτση
Τμήμα Marketing & Επικοινωνίας: Μάριος Μολφέτας
Τμήμα International Business Development: Δημήτρης Νικολαϊδης
Τμήμα Ποιότητας και Εξετάσεων: Πανωραία Θελερίτη
Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών: Βασιλική Μανδηλαρά