Αποτελέσματα - Στοιχεία κέντρου - Χάρτης

ALPHA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Αθήνα
Διεύθυνση: Τζώρτζ 6 , Πλατεία Κάνιγγος
Περιοχή: Αττικής (Αθηνών) - Αθήνα
Τ.Κ. 10677
Τηλέφωνο: 2103823982
Fax: 2103830085
Ιστοσελίδα: www.alpha-ekp.gr
Adobe Dreamweaver CS3 - EN
Adobe Dreamweaver CS5 - EN
Adobe Dreamweaver CS6 - EN
Adobe Photoshop CS2 - EN
Adobe Photoshop CS5 - EN
Adobe Photoshop CS6 - EN
ArcGIS 10.5 - EN
ArcGIS 9.3 - EN
Autodesk Autocad 2007 - EN
AutoDesk AutoCAD 2008 - EN
AutoDesk AutoCAD 2010 - EL
Ms Access 2007 - EL
Ms Access 2007 - EN
Ms Access 2010 - EL
Ms Access 2013 - EL
MS Access 2016 - EL
Ms Excel 2007 - EL
Ms Excel 2007 - EN
Ms Excel 2010 - EL
Ms Excel 2013 - EL
MS Excel 2016 - EL
Ms Frontpage 2003 - EL
Ms Int. Exp 11 - EL
Ms Int. Exp 11 & Outlook 2010 - EL
Ms Int. Exp 11 & Outlook 2013 - EL
Ms Int. Exp 11 & Outlook 2016 - EL
Ms PowerPoint 2007 - EL
Ms PowerPoint 2007 - EN
Ms PowerPoint 2010 - EL
Ms PowerPoint 2013 - EL
MS PowerPoint 2016 - EL
Ms Project 2010 - EL
Ms Project 2010 - EN
Ms Windows 7 - EL
Ms Word 2007 - EL
Ms Word 2007 - EN
Ms Word 2010 - EL
Ms Word 2013 - EL
MS Word 2016 - EL
-Without Software- - EL

Τζώρτζ 6 , Πλατεία Κάνιγγος 10677 Αθήνα ALPHA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Αθήνα