Αποτελέσματα - Στοιχεία κέντρου - Χάρτης

INFOSIGMA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - Θεσσαλονίκη
Διεύθυνση: Βασιλίσσης Όλγας 164
Περιοχή: Θεσσαλονίκης - Θεσσαλονίκη
Τ.Κ. 54646
Τηλέφωνο: 2310422330
Fax: 2310422312
Ιστοσελίδα: www.spyroglou.gr
Ms Access 2007 - EL
Ms Access 2007 - EN
Ms Access 2010 - EL
Ms Access 2010 - EN
Ms Access 2013 - EL
Ms Excel 2007 - EL
Ms Excel 2007 - EN
Ms Excel 2010 - EL
Ms Excel 2010 - EN
Ms Excel 2013 - EL
Ms Int. Exp 11 - EL
Ms Int. Exp 11 & Outlook 2007 - EL
Ms Int. Exp 11 & Outlook 2010 - EL
Ms Int. Exp 11 & Outlook 2013 - EL
Ms PowerPoint 2007 - EL
Ms PowerPoint 2007 - EN
Ms PowerPoint 2010 - EL
Ms PowerPoint 2010 - EN
Ms PowerPoint 2013 - EL
Ms Windows 7 - EL
Ms Word 2007 - EL
Ms Word 2007 - EN
Ms Word 2010 - EL
Ms Word 2010 - EN
Ms Word 2013 - EL
-Without Software- - EL

Βασιλίσσης Όλγας 164 54646 Θεσσαλονίκη INFOSIGMA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - Θεσσαλονίκη