Αποτελέσματα - Στοιχεία κέντρου - Συμβάσεις, Προγράμματα

ΚΕΜΕ - Θεσσαλονίκη
Διεύθυνση: Εγνατίας 69
Περιοχή: Θεσσαλονίκης - Θεσσαλονίκη
Τ.Κ. 54631
Τηλέφωνο: 2310266480
Fax: 2310238363
Ιστοσελίδα: www.keme.com.gr
Ms Access 2002 (XP) - EL
Ms Access 2003 - EL
Ms Access 2007 - EL
Ms Excel 2002 (XP) - EL
Ms Excel 2003 - EL
Ms Excel 2007 - EL
Ms Int. Exp 6 - EL
Ms Int. Exp 6 & Outlook 2003 - EL
Ms Int. Exp 8 - EL
Ms Int. Exp 8 & Outlook 2007 - EL
Ms Int. Exp 9 - EL
Ms Int. Exp 9 & Outlook 2007 - EL
Ms PowerPoint 2002 (XP) - EL
Ms PowerPoint 2003 - EL
Ms PowerPoint 2007 - EL
Ms Windows 7 - EL
Ms Windows XP - EL
Ms Word 2002 (XP) - EL
Ms Word 2003 - EL
Ms Word 2007 - EL
-Without Software- - EL

Προγράμματα Πιστοποίησης
Start
IT
Technical
ECDL Profile