Αποτελέσματα - Στοιχεία κέντρου - Συμβάσεις, Προγράμματα

ECDL
Διεύθυνση: Κοραή 3
Περιοχή: Αττικής (Αθηνών) - N/A
Τ.Κ. 10564
Τηλέφωνο: 210 3729102
Fax: 210 3729103
Ιστοσελίδα:
Adobe Dreamweaver CS6 - EN
Adobe Photoshop 6 - EL
Adobe Photoshop 7 - EL
Adobe Photoshop CS - EL
Adobe Photoshop CS2 - EL
Adobe Photoshop CS3 - EL
Adobe Photoshop CS4 - EL
Adobe Photoshop CS5 - EL
Adobe Photoshop CS6 - EL
Adobe Photoshop CS6 - EN
Adobe Photoshop Elements 10 - EN
Adobe Photoshop Elements 9 - EN
AutoDesk AutoCAD 2005 - EL
AutoDesk AutoCAD 2006 - EL
Ms Access 2002 (XP) - EL
Ms Access 2000 - EL
Ms Access 2003 - EL
Ms Access 2003 - EN
Ms Access 2007 - EL
Ms Access 2007 - EN
Ms Access 2010 - EL
Ms Access 2010 - EN
Ms Excel 2000 - EL
Ms Excel 2002 (XP) - EL
Ms Excel 2003 - EL
Ms Excel 2003 - EN
Ms Excel 2007 - EL
Ms Excel 2007 - EN
Ms Excel 2010 - EL
Ms Excel 2010 - EN
Ms Int. Exp 6 - EL
Ms Int. Exp 6 & Outlook 2002 - EL
Ms Int. Exp 6 & Outlook 2003 - EL
Ms Int. Exp 6 & Outlook 2007 - EL
Ms Int. Exp 6 & Outlook 2010 - EL
Ms Int. Exp 6 & Outlook Express 6 - EL
Ms Int. Exp 7 - EL
Ms Int. Exp 7 - EN
Ms Int. Exp 7 & Outlook 2002 - EL
Ms Int. Exp 7 & Outlook 2003 - EL
Ms Int. Exp 7 & Outlook 2003 - EN
Ms Int. Exp 7 & Outlook 2007 - EL
Ms Int. Exp 7 & Outlook 2007 - EN
Ms Int. Exp 7 & Outlook 2010 - EL
Ms Int. Exp 7 & Outlook 2010 - EN
Ms Int. Exp 8 - EL
Ms Int. Exp 8 - EN
Ms Int. Exp 8 & Outlook 2002 - EL
Ms Int. Exp 8 & Outlook 2003 - EL
Ms Int. Exp 8 & Outlook 2003 - EN
Ms Int. Exp 8 & Outlook 2007 - EL
Ms Int. Exp 8 & Outlook 2007 - EN
Ms Int. Exp 8 & Outlook 2010 - EL
Ms Int. Exp 8 & Outlook 2010 - EN
Ms Int. Exp 9 - EL
Ms Int. Exp 9 - EN
Ms Int. Exp 9 & Outlook 2002 - EL
Ms Int. Exp 9 & Outlook 2003 - EL
Ms Int. Exp 9 & Outlook 2003 - EN
Ms Int. Exp 9 & Outlook 2007 - EL
Ms Int. Exp 9 & Outlook 2007 - EN
Ms Int. Exp 9 & Outlook 2010 - EL
Ms Int. Exp 9 & Outlook 2010 - EN
Ms PowerPoint 2000 - EL
Ms PowerPoint 2002 (XP) - EL
Ms PowerPoint 2003 - EL
Ms PowerPoint 2003 - EN
Ms PowerPoint 2007 - EL
Ms PowerPoint 2007 - EN
Ms PowerPoint 2010 - EL
Ms PowerPoint 2010 - EN
Ms Windows 7 - EL
Ms Windows 7 - EN
Ms Windows Vista - EL
Ms Windows XP - EL
Ms Word 2000 - EL
Ms Word 2002 (XP) - EL
Ms Word 2003 - EL
Ms Word 2003 - EN
Ms Word 2007 - EL
Ms Word 2007 - EN
Ms Word 2010 - EL
Ms Word 2010 - EN
-Without Software- - EL
-Without Software- - EN

Προγράμματα Πιστοποίησης
Start
IT
Technical