Σε ποιους απευθύνεται

Το ECDL απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να πιστοποιήσει τις δεξιότητές του στον τομέα της πληροφορικής, ενώ διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο ως στοιχείο διαφοροποίησης στη διευρυμένη αγορά εργασίας με τις έντονες συνθήκες ανταγωνισμού. Επίσης, το ECDL προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα σε επιχειρήσεις μεταφέροντας την παγκόσμια αναγνώριση και το κύρος του.

Στην εποχή της Κοινωνίας της Πληροφορίας, η κατοχή γνώσεων και δεξιοτήτων χρήσης υπολογιστών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ισότιμη συμμετοχή όλων των πολιτών στις επιχειρηματικές και παραγωγικές διαδικασίες.

Παράλληλα, οι νέες συνθήκες ανταγωνισμού στη διευρυμένη αγορά εργασίας απαιτούν:

  • ολοκληρωμένες γνώσεις των βασικών εφαρμογών ενός Η/Υ
  • ικανότητα επιτυχημένης αναζήτησης και ανεύρεσης πληροφοριών στο Διαδίκτυο, καθώς και αποτελεσματική χρήση των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας
  • έγκυρη τεκμηρίωση των δηλωθέντων γνώσεων

Η υιοθέτηση του Προτύπου ECDL ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας, διότι η πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων χρήσης υπολογιστών με βάση διεθνώς αποδεκτά πρότυπα όπως το ECDL:

  • αποδεικνύει την επάρκεια των γνώσεων του κατόχου
  • διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης
  • αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συστημάτων που παρέχουν οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί.

Το ECDL είναι ΕΦΟΔΙΟ ΖΩΗΣ για όλους!

Το ECDL αποτελεί εφόδιο σταδιοδρομίας για κάθε πολίτη που αναζητά εργασία ή επαγγελματική ανέλιξη στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα. Απευθύνεται τόσο σε μαθητές και φοιτητές όσο και σε εργαζόμενους, επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων, ιδιωτικούς και δημόσιους υπαλλήλους.

Επιπλέον, το ECDL αποδεικνύεται απαραίτητο σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, που επιθυμούν να αξιολογήσουν ή να πιστοποιήσουν το επίπεδο των γνώσεων του δυναμικού τους αλλά και να επιβεβαιώσουν τις δεξιότητες των υποψήφιων στελεχών τους.

Το ECDL είναι το παγκοσμίως αποδεκτό πρότυπο πιστοποίησης της αγοράς εργασίας!