Το ECDL στην Ελλάδα

Η PEOPLECERT Ελλάς, ως απευθείας και αποκλειστικός δικαιούχος του Προγράμματος ECDL για την Ελλάδα, διαχειρίζεται τις λειτουργίες που σχετίζονται με το Πρόγραμμα ECDL, εποπτεύει τις διαδικασίες που ακολουθούνται από την εταιρεία και τους συνεργάτες της και πιστοποιεί όσους ενδιαφέρονται να γίνουν Πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα ECDL.

Στην Ελλάδα, απευθείας δικαιούχος του Προγράμματος ECDL είναι η PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε., η οποία, μεταξύ άλλων:

  • Πιστοποιεί ως Εξεταστικά Κέντρα ECDL δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς σε όλη την Ελλάδα, ακολουθώντας αυστηρά τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς που έχει θεσπίσει το Ίδρυμα ECDL
  • Διασφαλίζει τον αξιόπιστο χαρακτήρα των εξετάσεων, καθιερώνοντας αδιάβλητες διαδικασίες
  • Εκπαιδεύει συστηματικά τους Υπεύθυνους Εξεταστικών Κέντρων και τους Εξεταστές πάνω στα θέματα που σχετίζονται με την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων
  • Διαχειρίζεται, εκπαιδεύει και εποπτεύει το ειδικό Σώμα Επιτηρητών που έχει δημιουργηθεί με σκοπό την επιτήρηση των εξετάσεων σε κάθε γωνιά της Ελλάδας
  • Διενεργεί τακτικούς ελέγχους σε όλα τα Πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα ECDL, με σκοπό τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της υψηλής ποιότητας του Προγράμματος ECDL
Από το 2000, χρονολογία κατά την οποία το Πρόγραμμα ECDL εφαρμόστηκε για πρώτη φορά επίσημα στην Ελλάδα, και μέσα σε λίγα χρόνια η ECDL Ελλάς Α.Ε. και στη συνέχεια η PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε., έχει καταφέρει να καθιερώσει το ECDL ως το ηγετικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης στην Ελλάδα και να αναδείξει τη χώρα μας ως έναν από τους κορυφαίους αδειούχους του Προγράμματος ECDL παγκοσμίως, τόσο όσον αφορά στον ρυθμό ανάπτυξης όσο και στη συνολική διείσδυση στον πληθυσμό.