Επικοινωνία με Υπεύθυνο Σελίδας

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλέφωνο : (+30) 210 3729 100
Τηλέφωνο Τμήματος Εξυπηρέτησης Συνεργατών: (+30) 210 3729 102
Fax : (+30) 210 3729 101
E-mail : info@ecdl.gr  
Διεύθυνση : Κοραή 3, 105 64 Αθήνα
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι ο Όμιλος PEOPLECERT θα επεξεργαστεί τα δεδομένα της παρούσας φόρμας επικοινωνίας, καθώς και άλλα στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεση της εταιρείας, προκειμένου να απαντήσει στο θέμα/πρόβλημα που περιγράφετε. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας όπως αυτά απορρέουν από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), μπορείτε να επικοινωνείτε με τoν Όμιλο PEOPLECERT μέσω e-mail στη διεύθυνση: complaints@ecdl.gr.

ΔΗΛΩΣΗ
Με την αποστολή της παρούσας φόρμας επικοινωνίας δηλώνω ότι συναινώ ώστε όλα τα δεδομένα που αναγράφονται σε αυτή να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την PEOPLECERT Ελλάς.
Επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Σελίδας
 
Όνομα:   Required Field
Επώνυμο:   Required Field
E-mail:     Required Field
Σχόλια:   Required Field
Κωδικός Επαλήθευσης:
   
Required Field
Τα πεδία με '*' είναι υποχρεωτικά