Φόρμα Δήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρακτική Άσκηση

Αίτηση Πρακτικής Άσκησης στον Όμιλο PeopleCert
Όνομα
 
Επώνυμο
 
Ημερομηνία Γέννησης
   
Μορφή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ ή Η/Μ/ΕΕ
E-Mail
   
Κινητό
   
Σπουδές
Τίτλος Σπουδών
 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
 
Πρόσφατη Επαγγελματική Εμπειρία
Εταιρία
 
Θέση
 
Αντικείμενο
 
Γνώσεις
Ξένες Γλώσσες
 
Πιστοποίηση
 
π.χ Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Πιστοποίηση: City & Guilds Β1
Γνώσεις Η/Υ
 
Πιστοποίηση
 
π.χ Γνώσεις Η/Υ: MS Office, Πιστοποίηση: ECDL Core ή Expert
Τμήμα για το οποίο ενδιαφέρεστε:
 
Αποστολή Βιογραφικού (Upload CV)
 
 
Τα αρχεία πρέπει να είναι ως 1ΜΒ, τύπου ".doc", ".docx" μόνο!

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ!

Χορηγός επικοινωνίας    

www.athensvoice.gr/