Σημεία Ελέγχου

Ο έλεγχος που ασκείται από το Σώμα Επιθεωρητών αφορά, μεταξύ άλλων, τις Κάρτες Υποψηφίων, τη λειτουργικότητα του Εξεταστικού κέντρου, την υποστήριξη που παρέχεται κ.ά.

Συγκεκριμένα, τα σημεία αποτελούν μέρος του Ελέγχου των Εξεταστικών Κέντρων μεταξύ άλλων είναι:

 • Ο αριθμός ολοκληρωμένων Καρτών Υποψηφίων και Πιστοποιητικών ECDL
 • Η αρχειοθέτηση στοιχείων για κάθε Κάρτα Υποψηφίου που έχει εκδοθεί από το Εξεταστικό Κέντρο
 • Η αρχειοθέτηση του συνόλου των στοιχείων εξετάσεων για κάθε υποψήφιο
 • Ο προγραμματισμός των εξετάσεων
 • Η οργάνωση και η διεξαγωγή των εξετάσεων
 • Η υποστήριξη, εξυπηρέτηση και ενημέρωση των υποψήφιων και των ενδιαφερόμενων για το ECDL
 • Η γενική κατάσταση του κτιρίου, των εσωτερικών χώρων και των αιθουσών εξέτασης
 • Η λειτουργικότητα και η διάταξη των συστημάτων Η/Υ
 • Η λειτουργικότητα του εγκατεστημένου λογισμικού
 • Η κατοχή ECDL από τους Υπεύθυνους Εξέτασης του Εξεταστικού Κέντρου
 • Η συνέπεια στην επικοινωνία με την PeopleCert Ελλάς
 • Η συνέπεια στην καταβολή της αμοιβής των Επιτηρητών και στην πληρωμή προς την PeopleCert Ελλάς