Τυπικά Προσόντα

Η ενότητα αυτή αναφέρεται στα τυπικά προσόντα που πρέπει να έχει ένας Επιτηρητής Εξετάσεων. Επιπλέον, γίνεται αναφορά και στις διαθέσιμες θέσεις επιτηρητών ανά νομό και συγκεκριμένη περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε το κείμενο που ακολουθεί.

Αναζητάμε επιτηρητές στις παρακάτω περιοχές:

  • Σάμος
  • Πάτμος
  • Κέρκυρα
  • Λειβαδιά

Τα ελάχιστα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ένας Επιτηρητής Εξετάσεων ECDL είναι τα ακόλουθα:

  • Να είναι πτυχιούχος Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ή
  • Να είναι κάτοχος Διπλώματος ΙΕΚ
  • Η κατοχή τίτλου σπουδών συναφούς με την πληροφορική, καθώς και η επαγγελματική εμπειρία στον χώρο της εκπαίδευσης θεωρούνται επιπρόσθετα προσόντα.

Εάν επιθυμείτε να ενταχθείτε στο Σώμα Επιτηρητών της ECDL, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τα παρακάτω:

Τα παραπάνω αρχεία, συμπληρωμένα, τα αποστέλλετε ως συνημμένα σε e-mail στη διεύθυνση: invigilators@ecdl.gr.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα ονόματα με τα οποία θα αποθηκευτούν τα αρχεία σας παρακαλούμε να ακολουθούν τον παρακάτω κανόνα:

  • Βιογραφικό Σημείωμα: INV_CV_ΝΟΜΟΣ_ΕΠΩΝΥΜΟ_ΟΝΟΜΑ (όλα με λατινικούς κεφαλαίους χαρακτήρες)
  • Αίτηση Υποψηφίου:  INV_AIT_ΝΟΜΟΣ_ΕΠΩΝΥΜΟ_ΟΝΟΜΑ (όλα με λατινικούς κεφαλαίους χαρακτήρες)

Αιτήσεις και Βιογραφικά Σημειώματα που ΔΕΝ ακολουθούν τον παραπάνω κανόνα ονομασίας ή/και τον τρόπο αποστολής (μέσω e-mail), δεν θα λαμβάνονται υπόψη.