Επόπτες / Επιτηρητές

Οι Επιτηρητές Εξετάσεων ECDL φέρουν την ευθύνη για την άρτια προετοιμασία, την ορθή διεξαγωγή και την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων ECDL. Ο ρόλος των επιτηρητών δεν περιορίζεται μόνο κατά τη διάρκεια των εξετάσεων αλλά ενέχει αρμοδιότητες τόσο κατά την προετοιμασία όσο και μετά τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες παρακάτω.

Συγκεκριμένα, οι αρμοδιότητες των μελών του Σώματος Επιτηρητών είναι οι εξής:

 • Πριν τη διεξαγωγή των εξετάσεων
  Οι Επιτηρητές είναι αρμόδιοι να προετοιμάσουν κατάλληλα την αίθουσα και τους υποψήφιους για την ορθή διεξαγωγή των εξετάσεων. Σε γενικές γραμμές ελέγχουν:
  • την τήρηση των προδιαγραφών της εξεταστικής διαδικασίας
  • την ταυτοπροσωπία του υπεύθυνου εξετάσεων ECDL του Κέντρου και των υποψηφίων που συμμετέχουν στις εξετάσεις
 • Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων
  Εκτός από τον αρχικό έλεγχο, οι Επιτηρητές είναι αρμόδιοι να διεξάγουν ελέγχους και κατά τη διάρκεια των Εξετάσεων, καθώς είναι τα μοναδικά πρόσωπα (εκτός από τους υποψήφιους) που βρίσκονται εντός της αίθουσας. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται το αδιάβλητο του συστήματος εξέτασης και κατά συνέπεια, διασφαλίζεται η αξιοπιστία και το κύρος του θεσμού των εξετάσεων ECDL.
  Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, ο Επιτηρητής είναι υπεύθυνος για:
  • να επιλύει τεχνικά θέματα αν χρειαστεί (τυχόν δυσλειτουργίες του συστήματος εξετάσεων)
  • να αποτρέπει τη συνεργασία μεταξύ των υποψηφίων
  • να λειτουργεί επικουρικά και να απαντάει σε διευκρινιστικά ερωτήματα
 • Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων
  Με το πέρας των εξετάσεων ο Επιτηρητής προχωρά σε συγκεκριμένες ενέργειες που σηματοδοτούν την οριστική και έγκυρη λήξη της διαδικασίας. Συγκεκριμένα:
  • συλλέγει το υλικό εξέτασης από τους εξεταζόμενους
  • υποβάλλει το Δελτίο Εξέτασης
  • ενημερώνει την PEOPLECERT Ελλάς για όποια ζητήματα αφορούν τη διαδικασία