Διαδικασία Ένταξης

Για να γίνετε Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο ECDL, πρέπει να συμπληρώσετε τις αντίστοιχες αιτήσεις, τόσο σε επίπεδο επιχείρησης, όσο και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού.

Ακολουθήστε τους συνδέσμους στο δεξί μέρος της σελίδας για να δείτε τις προδιαγραφές πιστοποίησης εξεταστικού κέντρου ECDL όπως και τις αιτήσεις που απαιτούνται.