Πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα

Το Δίκτυο Συνεργατών της PeopleCert Ελλάς περιλαμβάνει ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα και επί του παρόντος εκτείνεται σε 200 πόλεις και σε όλους τους νομούς της χώρας.

Σημαντικό κομμάτι της επιτυχίας των Προγραμμάτων ECDL στη χώρα μας οφείλεται στο δίκτυο Πιστοποιημένων Εξεταστικών Κέντρων που καλύπτει σήμερα όλη την Ελλάδα. Το δίκτυό μας προωθεί τα Προγράμματα ECDL και διεξάγει εξετάσεις σε ποικίλα σύνολα υποψηφίων, διαφόρων κοινωνικών ομάδων και γνωστικών επιπέδων.

Το δίκτυο Εξεταστικών Κέντρων ECDL εκτείνεται σε όλους τους νομούς της χώρας, σε 200 πόλεις συνολικά, και στις τάξεις του ανήκουν:

 • Πανεπιστήμια
 • Ερευνητικά Ιδρύματα
 • Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης
 • Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης
 • Ιδιωτικά Κέντρα Εκπαίδευσης Πληροφορικής
 • Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Μέσης Εκπαίδευσης
 • Σωματεία και Εταιρείες

Τα Πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα απολαμβάνουν τη συνεχή στήριξη της PeopleCert Ελλάς και τους παρέχεται σχετική εκπαίδευση και κίνητρα, ώστε να αναπτύξουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Παράλληλα, η PeopleCert Ελλάς συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση της καθημερινής λειτουργίας των Πιστοποιημένων Εξεταστικών Κέντρων και των υπηρεσιών που αυτά προσφέρουν στους τελικούς καταναλωτές, με τη χορηγία ενός πακέτου παροχών που περιλαμβάνει:

 • Αρχική εκπαίδευση και τακτικές νεότερες ενημερώσεις - εκπαιδεύσεις σε όλη την Ελλάδα
 • Ομάδα Συμβούλων Περιοχής για προσωπική επαφή και εξειδικευμένη παροχή βοήθειας κατά την καθημερινή λειτουργία των Κέντρων
 • Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών & Διενέργειας Εξετάσεων, στη διάθεση των Κέντρων (12 ώρες/ημέρα, 7 ημέρες/εβδομάδα)
 • Αποκλειστική Περιοχή Συνεργατών στο δικτυακό τόπο της PeopleCert Ελλάς, που ενημερώνεται συνεχώς με νέα αρχεία, ανακοινώσεις και επικοινωνιακό υλικό 
 • Επικοινωνία μέσω πλατφόρμας CRM (Customer Relationship Management), που εξασφαλίζει τη συνεχή και ολοκληρωμένη επικοινωνία με τα Κέντρα και την επίλυση τυχόν προβλημάτων
 • Δωρεάν υποστηρικτικό και εκπαιδευτικό υλικό
 • Υποστήριξη και διάθεση υλικού και συμβουλών σε θέματα Marketing & Επικοινωνίας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των Εξεταστικών Κέντρων και τις διαδικασίες για να γίνετε Εξεταστικό Κέντρο ECDL, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Ανάπτυξης Δικτύου της PeopleCert Ελλάς, με e-mail στο info@ecdl.gr ή στο τηλέφωνο 210 3729100.