Αξιολογητές Εκπαιδευτικού Υλικού

Οι Αξιολογητές Εκπαιδευτικού Υλικού είναι υπεύθυνοι για την αποτίμηση των Εκπαιδευτικών προϊόντων. Τα μέλη των Αξιολογητών οφείλουν να πληρούν ορισμένα κριτήρια και, εφόσον αυτό συμβαίνει, εγγράφονται στο Μητρώο Αξιολογητών και ακολουθούν συγκεκριμένες οδηγίες για την πιστοποίηση του Εκπαιδευτικού Υλικού από την PEOPLECERT Ελλάς.

Το ειδικό Σώμα Αξιολογητών είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Υλικού, προτού αυτό λάβει την επίσημη πιστοποίηση της εταιρείας. Όλοι οι πιστοποιημένοι Αξιολογητές Εκπαιδευτικού Υλικού εγγράφονται στο Μητρώο Αξιολογητών, η διαδικασία ένταξης στο οποίο πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες και τις διαδικασίες πιστοποίησης Εκπαιδευτικού Υλικού (Courseware) του Ιδρύματος ECDL.
Προκειμένου να ενταχθεί ένας ενδιαφερόμενος στο Μητρώο Αξιολογητών, είναι απαραίτητο να έχει κατανοήσει πλήρως τόσο τις Οδηγίες Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Προϊόντος όσο και τα Κριτήρια Ένταξης στο Μητρώο Αξιολογητών.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για τυχόν διευκρινίσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της PEOPLECERT Ελλάς, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@ecdl.gr ή στο τηλέφωνο 210 3729100.