Legal Disclaimer

I. Όροι χρήσης

Η ιστοσελίδα του προγράμματος ECDL έχει υλοποιηθεί αποκλειστικά για την παροχή πληροφοριών στους επισκέπτες σχετικά με τα προγράμματα πιστοποίησης δεξιοτήτων χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών της Οικογένειας ECDL. Τα δικαιώματα σχεδιασμού, τα περιεχόμενα και οι όποιες λειτουργίες περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα ελέγχονται και διαχειρίζονται από την PeopleCert Ελλάς και αποτελούν περιουσία της εταιρείας και μόνο.

Οι σύνδεσμοι προς εξωτερικές/τρίτες ιστοσελίδες παρέχονται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση και πληροφόρηση των επισκεπτών. Χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους αυτούς πλοηγείστε εκτός της παρούσας ιστοσελίδας, οπότε η PeopleCert Ελλάς δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή τη διαθεσιμότητά τους.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η χρήση υλικού από τα περιεχόμενα της παρούσας ιστοσελίδας, όπως επίσης και η αντιγραφή, διανομή, αναμετάδοση οποιασδήποτε πληροφορίας βρίσκεται στην ιστοσελίδα αυτή, χωρίς την πρότερη έγγραφη έγκριση από την PeopleCert Ελλάς. Τονίζεται δε ότι απαγορεύεται αυστηρά η χρήση από τρίτους των λογότυπων, εμπορικών σημάτων, εικαστικών δημιουργικών και διακριτικών γνωρισμάτων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα.

Παρότι έχει ληφθεί κάθε μέριμνα για την ακρίβεια του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας, η PeopleCert Ελλάς δεν φέρει καμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, για προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν από την ανάγνωση των περιεχομένων της ιστοσελίδας αυτής ή την παρερμηνεία των αναγραφόμενων σε αυτή. Επίσης, η PeopleCert Ελλάς δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που υποστεί ο επισκέπτης της ιστοσελίδας από την πλοήγησή του σε αυτή ή από την αδυναμία χρήσης αυτής, τις διακοπές ή τις καθυστερήσεις κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.

 

ΙΙ. Πολιτική Προστασίας Απορρήτου

Κατά την πλοήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα, ενδέχεται να ζητηθεί από τους επισκέπτες να δηλώσουν προσωπικές πληροφορίες προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο, λειτουργίες, διαδραστικά μέσα, υπηρεσίες ή ακόμα και να συμμετάσχουν σε συγκεκριμένη δραστηριότητα. Η PeopleCert Ελλάς σέβεται την ιδιωτικότητα των επισκεπτών και δεν θα μοιραστεί αυτές τις προσωπικού χαρακτήρα πληροφορίες εκτός και αν ρητά έχει εξουσιοδοτηθεί από τους επισκέπτες, ενώ δε θα κάνει χρήση τέτοιων πληροφοριών για σκοπό με άλλο τρόπο ασυμβίβαστο.

Χρησιμοποιούμε εύλογες προφυλάξεις για την προστασία των Προσωπικών Πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένη χρήση, πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση ή καταστροφή. Τα προληπτικά αυτά μέτρα περιλαμβάνουν τις κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 27000 σχετικά με την ασφάλεια των πληροφοριών. Συμμορφωνόμαστε επίσης με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και με τις αποφάσεις των κατά τόπους Αρχών Προστασίας Δεδομένων των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη συλλογή και το χειρισμό αυτών των πληροφοριών. Ενδέχεται να μεταφέρουμε ή να αποθηκεύουμε προσωπικές σας πληροφορίες εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης, συμμορφούμενοι πάντα με την Κοινοτική Οδηγία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου (μεταξύ άλλων συνεργαζόμενοι με εκπροσώπους στην Αμερική οι οποίοι συμμορφώνονται με τη διμερή συμφωνία EU-US Privacy Shield). Είμαστε αφοσιωμένοι στην παροχή υψηλού επιπέδου προστασίας του απορρήτου.

Η PeopleCert Ελλάς μπορεί να αποκαλύψει/γνωστοποιήσει προσωπικές πληροφορίες μόνο σε περιπτώσεις όπου λογικά απαιτείται να το κάνει και σε περιπτώσεις όπου, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, πιστεύουμε ότι είναι εύλογο να μοιραστούμε αυτήν την πληροφορία συμπεριλαμβανομένων: ικανοποίησης απαιτήσεων νόμων, κανονισμών και άλλων νομικών απαιτήσεων, ή αιτημάτων της κυβέρνησης ή του νόμου για αυτές τις πληροφορίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις η αποκάλυψη/γνωστοποίηση σε τρίτους μπορεί επίσης να προκύψει ως αναγκαία προκειμένου να αναγνωρίσουν, να έρθουν σε επικοινωνία, ή να εγείρουν νομική διαδικασία κατά κάποιου, ο οποίος θεωρείται ότι παραβιάζει την Πολιτική Απορρήτου ή τους Όρους Χρήσης, ή για την προστασία της επιχείρησής μας ή των επισκεπτών και των πελατών της PeopleCert Ελλάς.

Οι επισκέπτες μπορούν να επικοινωνούν με την PeopleCert Ελλάς μέσω email στο chiefsecurityofficer@peoplecert.org προκειμένου να επικαιροποιήσουν,  να διορθώσουν ή να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα που έχουν δηλωθεί κατά τα ανωτέρω.

Η PeopleCert Ελλάς μπορεί επίσης ανά πάσα στιγμή να αναθεωρήσει την πολιτική της προστασίας προσωπικών δεδομένων ανανεώνοντας την παρούσα ανάρτηση. Οι επισκέπτες θα δεσμεύονται από κάθε τέτοια αναθεώρηση και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να επισκέπτονται περιοδικά την παρούσα σελίδα και να ενημερώνονται επί της τρέχουσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Κατά διαστήματα η PeopleCert Ελλάς μπορεί να διενεργεί έρευνες, δημοσκοπήσεις και παρόμοιες πρωτοβουλίες για να ζητήσει πληροφορίες από τους επισκέπτες και τους υποψηφίους της. Η συμμετοχή στις έρευνες αυτές είναι πάντα εθελοντική και πολύ σημαντική, διότι τα αποτελέσματα μας βοηθούν άμεσα στη βελτίωση των προϊόντων μας, των υπηρεσιών και των διαδικασιών λειτουργίας μας. Οι Προσωπικές σας Πληροφορίες και οι απαντήσεις σας θα παραμένουν πάντα αυστηρά εμπιστευτικές. Τα αποτελέσματα των ερευνών και των δημοσκοπήσεων μπορεί να συγκεντρώνονται και να συνοψίζονται ή να καθίστανται γενικής χρήσεως  για εμπορικούς σκοπούς και επιχειρηματικούς λόγους. Αυτές οι συγκεντρωτικές πληροφορίες ποτέ δεν θα περιέχουν προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες. Όλες οι συγκεντρωτικές πληροφορίες, σύμφωνα με τις ανωτέρω προϋποθέσεις, μπορεί να μοιράζονται με άλλα τρίτα μέρη. Κατά καιρούς η PeopleCert Ελλάς ενδέχεται να επικοινωνεί μαζί σας με ηλεκτρονικά μέσα (email, sms) με σκοπό να σας ενημερώσει για νέα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται.

Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία ASP.NET implicit cookies με σκοπό να βελτιώσουμε την εμπειρία του επισκέπτη, να ενισχύσουμε την ασφάλεια και να καταπολεμήσουμε δόλιες και/ ή κακόβουλες δραστηριότητες στον δικτυακό μας τόπο. Τα cookies (μικρά αρχεία κειμένου) που χρησιμοποιούμε μεταφέρουν μη-προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες, σχετικά με την κατάσταση της σύνδεσής σας. Κάνοντας χρήση αυτής της ιστοσελίδας, συμφωνείτε με τη συλλογή και χρήση των πληροφοριών αυτών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser σας ώστε να αρνείται όλα τα cookies ή να υποδεικνύει πότε αποστέλλονται cookies. Ωστόσο, αν δεν αποδεχθείτε τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τμήματα του δικτυακού μας τόπου.

Επιπροσθέτως, με σκοπό να βελτιώσουμε το περιεχόμενο, τη λειτουργικότητα και τη δομή του παρόντος δικτυακού τόπου, χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν αυτόν. Επίσης, χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google AdWords, με στόχο να σας παρέχουμε εξατομικευμένες προσφορές που ταιριάζουν στα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας. Η Google συλλέγει ανώνυμα πληροφορίες όπως η ηλικία, το φύλο, η γεωγραφική θέση, η επισκεψιμότητα της παρούσας ιστοσελίδας και οι επισκέψεις σε άλλες ιστοσελίδες. Μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies μέσω του λογαριασμού σας στο Google οποιαδήποτε στιγμή, και να επεξεργαστείτε τις προτιμήσεις σας μέσω των Ρυθμίσεων του λογαριασμού σας. Για να εξαιρεθείτε από την παρακολούθηση από το Google Analytics, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα της Google. Χρησιμοποιούμε Facebook cookies με στόχο να σας παρέχουμε εξατομικευμένες προσφορές που ταιριάζουν στα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας, σύμφωνα με την ηλικία, το φύλο και τη γεωγραφική σας θέση. Μπορείτε να καθορίσετε τις επιλογές σας σχετικά με τις διαφημίσεις που λαμβάνετε από τη σελίδα του Facebook Ad Preferences.

 

Με την επίσκεψη και παραμονή σας στην ιστοσελίδα του ECDL δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους παραπάνω όρους, ανεπιφύλακτα και στο σύνολό τους.