Γιατί ECDL

Η συνεργασία κάθε σύγχρονης επιχείρησης με τον Όμιλο PEOPLECERT μπορεί να αποφέρει πολλαπλά οφέλη σε όλα τα επίπεδα. Ενδεικτικά, τέτοια είναι η αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων, η αποδοτικότερη χρήση των νέων τεχνολογιών και άλλα.

Ενημερωθείτε σχετικά, στην ενότητα που ακολουθεί.

Σημαντικό μέρος από τα λειτουργικά κόστη κάθε σύγχρονης επιχείρησης προέρχεται από τη μη αποτελεσματική χρήση των σύγχρονων μέσων τεχνολογίας και ειδικότερα των Η/Υ. Πολλές μεγάλες επιχειρήσεις έχουν εξακριβώσει ότι οι πιστοποιημένες γνώσεις ECDL εξασφαλίζουν σημαντικά οφέλη για κάθε εταιρεία, στους παρακάτω τομείς:

  • στη βελτίωση των δεικτών παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας
  • στη μείωση του λειτουργικού κόστους και των χαμένων εργατοωρών
  • στην καταπολέμηση του άγχους και της ανασφάλειας των εργαζομένων, και
  • στην καλύτερη και ταχύτερη απόδοση του κεφαλαίου που έχει επενδυθεί.

Οι επιχειρήσεις αυτές επιλέγουν τα Προγράμματα ECDL και επενδύουν στην εκπαίδευση και πιστοποίηση των γνώσεων των υπαλλήλων και των στελεχών τους. Παράλληλα, εξασφαλίζουν τη σωστή επιλογή του ανθρώπινου δυναμικού, βάσει των αντικειμενικών κριτηρίων που παρέχονται από το Πρότυπο ECDL.

Με δεδομένο ότι στις προκλήσεις της νέας εποχής, το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί μια αναγκαία συνθήκη για την αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης, δημιουργείται μία αναγκαιότητα για τις επιχειρήσεις. Η ανεύρεση, δηλαδή, ανθρώπων - ταλέντων που ταιριάζουν στο προφίλ και τις απαιτήσεις κάθε προσφερόμενης θέσης (με γνώμονα τις γνώσεις, τις δεξιότητες, την προσωπικότητα και την εμπειρία τους) με τη χρήση αποτελεσματικών μεθόδων αξιολόγησης. Ταυτόχρονα, εξίσου σημαντική και απαραίτητη είναι η αποδοτική χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Τα Προγράμματα Πιστοποίησης ECDL είναι η απάντηση σε αυτήν την απαίτηση και συνιστούν την αναγκαία αυτή προϋπόθεση, που βελτιώνει σημαντικά την αποδοτικότητα και τη γενικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Για να μάθετε περισσότερα για τα οφέλη της Πρότασής μας για τις Επιχειρήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Πωλήσεων του Ομίλου PEOPLECERT, στο τηλέφωνο 210.372.9100 ή με e-mail στο info@ecdl.gr.