Διεθνείς έρευνες για το ECDL

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει αναφορές σε έρευνες που έχουν διεξαχθεί κατά καιρούς από ερευνητικά ιδρύματα της Ευρώπης και που καταδεικνύουν τη χρησιμότητα και την αξία του ECDL στην πράξη.

Το πλεονεκτήματα της Πιστοποίησης κατά ECDL/ΙCDL έχουν τεκμηριωθεί επανειλημμένως μέσα από σειρά μελετών που διεξήγαγαν διακεκριμένα ερευνητικά ιδρύματα της Ευρώπης. Οι έρευνες αυτές είχαν ως στόχο να ποσοτικοποιήσουν την αύξηση της παραγωγικότητας ή τη μείωση των δαπανών που μπορούν να προκύψουν από την πιστοποίηση του εργατικού δυναμικού.

Μερικά ενδεικτικά παραδείγματα:

Cap Gemini Ernst & Young [Νορβηγία, 2001]

  • Ο μέσος εργαζόμενος σπαταλά 2 ώρες και 51 λεπτά την εβδομάδα στο να επιλύει προβλήματα, δικά του ή των συναδέλφων του, που σχετίζονται με τη χρήση Η/Υ
  • Η εκπαίδευση κατά ECDL συμβάλλει στην αύξηση της ατομικής και συλλογικής παραγωγικότητας, που αντιστοιχεί σε κέρδος ύψους μεταξύ 8% έως 162% σε σύγκριση με την αντίστοιχη επένδυση

«Cost Of Ignorance», Πανεπιστήμιο Boconni [Ιταλία, 2003]

  • Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης ECDL/ICDL συντείνει στη μείωση κατά 10% του χρόνου που απαιτείται για διάφορες εργασίες στον Η/Υ, καθώς και σε αύξηση κατά 47% των δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες ικανότητες που υπήρχαν πριν την παρεχόμενη εκπαίδευση
  • Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης ECDL/ICDL παρέχει σε μια επιχείρηση ετήσιο συνολικό όφελος της τάξεως των €2,261 για κάθε εργαζόμενο

«Impact Study», iTech Research [Ιρλανδία, 2003]

  • Πριν την εκπαίδευση και πιστοποίηση κατά ECDL, το 44% των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα ζητούσαν συχνά βοήθεια από συναδέλφους κατά τη διάρκεια της εργασίας τους σε Η/Υ. Μετά την απόκτηση του ECDL, λιγότεροι από 10% είχαν ανάγκη από παρόμοια βοήθεια
  • Μέσα σε 6 χρόνια, το ECDL έχει δημιουργήσει άμεση ή έμμεση απασχόληση για περισσότερους από 4.400 ανθρώπους, που αντιστοιχεί σε όφελος €362 εκατομμυρίων για την Ιρλανδική οικονομία

Έρευνα Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS) [Μ. Βρετανία, 2004]  

  • Το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας (NHS) επέλεξε το ECDL ως το χαρακτηριστικό πρότυπο πιστοποίησης στις δεξιότητες πληροφορικής και ανακάλυψε ότι εξοικονόμησε 38 λεπτά την ημέρα για κάθε χρήστη υπολογιστή.