Τα Οφέλη

Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης ECDL αναγνωρίζεται ως το παγκοσμίως αποδεκτό πρότυπο για τα σημαντικά οφέλη που παρέχει…

  • στον κάτοχό του
  • στον εργοδότη
  • στην οικονομία και το κοινωνικό σύνολο

Σε επιχειρηματικό επίπεδο, η τεκμηρίωση των πλεονεκτημάτων της Πιστοποίησης κατά ECDL/ΙCDL για την επιχείρηση και το ανθρώπινο δυναμικό σχετίζεται άμεσα με μια σειρά μελετών από διακεκριμένα ερευνητικά ιδρύματα της Ευρώπης. Τα αποτελέσματα απλώς επιβεβαιώνουν την επίδραση του Προτύπου ECDL στην αύξηση της παραγωγικότητας ή/και τη μείωση των λειτουργικών δαπανών που προκύπτουν από την πιστοποίηση του εργατικού δυναμικού.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα οφέλη του ECDL, παρακαλούμε ανατρέξτε στις επιλογές που βλέπετε στο αριστερό μέρος της σελίδας.