Γιατί να πιστοποιηθώ;

Η πιστοποίηση προβλέπει την επαλήθευση στόχων των ικανοτήτων των εργαζομένων και επιδεικνύει την ικανότητα τους σε ένα συγκεκριμένο πρότυπο. Η πιστοποίηση προσφέρει τα κάτωθι πλεονεκτήματα:

"Το ICDL μου επέτρεψε να εγκαταστήσω ένα πρότυπο ικανοτήτων για όλους τους εργαζομένους της επιχείρησης’’

 • καθορίζει το σύνολο των δεξιοτήτων που οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι αποτελεσματικοί
 • παρέχει ένα μέσο για την εκτίμηση δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και να δημιουργεί ένα πρόγραμμα κατάρτισης
 • αποδεικνύει ότι οι εργαζόμενοι έχουν την ικανότητα να εκτελούν τις εργασίες τους με επάρκεια
 • προσφέρει ένα σαφές μέτρο της απόδοσης των επενδύσεων για την εκπαίδευση
 • δρα ως κίνητρο για τους εργαζομένους να ολοκληρώσουν την εκπαίδευση

  "Το ICDL μου επέτρεψε να εγκαταστήσω ένα πρότυπο ικανοτήτων για όλους τους εργαζομένους της επιχείρησης’’

Γιατί ECDL / ICDL?
Το ECDL / ICDL είναι ένα διεθνές πρότυπο στην αναγνώριση δεξιοτήτων μέσω του υπολογιστή. Είναι ένα υψηλής ποιότητας, διεθνώς αναγνωρισμένο, πιστοποιητικό, σχεδιασμένο, επικυρωμένο και εγκεκριμένο από ακαδημαϊκούς και ειδικούς από όλο τον κόσμο.

Το Ίδρυμα ECDL έχει επιτυχημένα παραδώσει πιστοποιητικά προγράμματα σε 10 εκατομμύρια κόσμο, σε πάνω από 148 χώρες, σε 41 γλώσσες.

Τα πιστοποιητικά ECDL είναι:

 • Διεθνώς αναγνωρισμένα
 • Εφαρμόζονται σύμφωνα με αυστηρά πρότυπα εξασφάλισης ποιότητας
 • Εφαρμοστά σε όλα τα επίπεδα ικανοτήτων – Δείτε το εύρος των πιστοποιητικών προγραμμάτων
 • Σύγχρονα, σχετικά και σύμφωνα με την ανάγκη της αγοράς και τεχνολογικά προοδευτικά
 • Vendor-neutral 
 • Υποστηρίζονται από μια σειρά καταρτισμένων επιλογών και υλικών, προσαρμοσμένο στις ανάγκες εκπαίδευσης/χρονοδιάγραμμα των υποψηφίων