Έρευνα RCI «Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας» του ΑLBA Graduate Business School

Σε ποιο βαθμό επηρεάζει την προσέλκυση νέων εργαζομένων η ύπαρξη πιστοποιητικού χρήσης Η/Υ ECDL Core, ECDL Expert ή αντίστοιχα;

Πόσο σημαντική είναι αντίστοιχα η πιστοποίηση
στην γνώση της Αγγλικής Γλώσσας;

Πόσο σημαντική είναι τελικά
η κατοχή επαγγελματικών πιστοποιήσεων,
όπως η Εξυπηρέτηση πελατών;

Aυτά είναι μερικά ερωτήματα στα οποία απαντά η έρευνα «RCI. Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας» που διενεργήθηκε από το ALBA Graduate Business School με την χορηγία του Ομίλου PEOPLECERT για 3η συνεχόμενη χρονιά. Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας είναι ότι μία στις τρείς εταιρείες θα μειώσει το προσωπικό της, μία στις δύο δεν θα προβεί καθόλου σε αυξήσεις τους επόμενους 12 μήνες και μία στις έξι θα μειώσει τους μισθούς των εργαζομένων. Και ενώ οι εταιρείες προχωρούν σε δύσκολες αποφάσεις για να αντιμετωπίσουν την οικονομική ύφεση, η πλειοψηφία των οποίων δηλώνει αισιόδοξη για το μέλλον.

Στην έρευνα συμμετείχαν πάνω από 200 εταιρείες αποτυπώνοντας τις τάσεις τους για τα εργαλεία και τις ενέργειες επιλογής προσωπικού, την καταγραφή των προσδοκιών για το 1ο εξάμηνο του 2011, καθώς και τις απόψεις τους για το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον.

Μεταξύ άλλων, το 80% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι αποτελεί πρόσθετο προσόν η πιστοποιημένη χρήση εφαρμογών Η/Υ και μάλιστα μερικές φορές παίζει καθοριστικό ρόλο. Επιπρόσθετα οι εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν πρόσθετο προσόν την πιστοποίηση στη χρήση αγγλικής γλώσσας (Cambridge, City & Guilds, Michigan) σε ποσοστό 39,9%, ενώ σε ποσοστό 30% παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιλογή νέου προσωπικού.

Τέλος, όσον αφορά τις διάφορες επαγγελματικές πιστοποιήσεις όπως το πιστοποιητικό City & Guilds Customer Service, σχεδόν μία στις δύο επιχειρήσεις θα προτιμούσε πέρα από μια απλή βεβαίωση παρακολούθησης να υπήρχε και πιστοποίηση  στο αντικείμενο της εκπαίδευσης ενώ μερικές ήδη ζητούν.

Μάθετε περισσότερα για την έρευνα RCI στο νέο ακαδημαϊκό blog του Ομίλου PEOPLECERT στην ηλεκτρονική διεύθυνση ecdl.edublogs.org.