Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (MKO)

Αυτή είναι μία επιλογή Mη Κυβερνητικών Οργανώσεων (MKO)* που υποστηρίζουν το ECDL /ICDL μέσα από την εκπαίδευση και πιστοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού τους.  
 UNAIDSUNAIDS United Nations Joint United Nations Programme on HIV/AIDS
www.unaids.org


UNDP
UNDP United Nations Development Programme
www.undp.org


UNESCO
UNESCO CWR
www.unesco.orgUNHCR

 
UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees
www.unhcr.gr

 


United Nations HQ
United Nations HQ
www.un.org 


United Nations Relief and Works AgencyUnited Nations Relief and Works Agency (UNRWA – Palestine)
www.unrwa.org 


USAID


USAID United States Agency for International Development Aid
www.usaid.gov

 Camara


WHO


World Health Organisation (WHO Congo)
www.who.int 


The World Bank


World Bank
www.worldbank.org

(*) Πηγή Ίδρυμα ECDL