Πλεονεκτήματα των Ψηφιακά Εγγράμματων Εργαζομένων

Οι ψηφιακά καταρτισμένοι εργαζόμενοι επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν την τεχνολογία αποδοτικότερα, οδηγώντας στην αύξηση της παραγωγικότητας και του ανταγωνισμού και διασφαλίζοντας ότι οι επιχειρησιακοί στόχοι της επιτυγχάνονται πιο αποτελεσματικά. Ακόμα, οι ψηφιακά εγγράμματοι εργαζόμενοι θα επικοινωνούν πιο αποτελεσματικά τόσο με τους εσωτερικούς όσο και με τους εξωτερικούς πελάτες και ενδιαφερόμενους του οργανισμού.

Μια Ιταλική έρευνα στο ‘Κόστος Άγνοιας’ βρήκε ότι το ECDL / ICDL πιστοποιητικό δίνει πίσω μία συνολική απόδοση της επένδυσης της τάξης του €2,261 ανά άτομο το χρόνο, όπως και 47% αύξηση των ικανοτήτων του ατόμου από τα επίπεδα της προσχολικής εκπαίδευσης.

   Το ECDL αυξάνει  την αποδοτικότητα και έτσι την παραγωγικότητα

Οι ψηφιακά εγγράμματοι εργαζόμενοι προσθέτουν πραγματική αξία σε έναν οργανισμό:

  • Αυξάνουν την συνολική αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα
  • Επιτυγχάνουν συγκεκριμένους στόχους και σκοπούς πιο αποτελεσματικά
  • Διασφαλίζουν ώστε οποιοσδήποτε διοικητικός φόρτος να μειωθεί ή εξαλειφθεί
  • Ενισχύουν σημαντικά την εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία μεταξύ του οργανισμού
  • Διασφαλίζουν μεγαλύτερη απορρόφηση και χρησιμοποίηση της τεχνολογίας με αποτέλεσμα ακόμα μεγαλύτερες αποδόσεις στην επένδυση από αυτές της τεχνολογίας
  • Αυξάνονται η εμπιστοσύνη των εργαζομένων και η εργασιακή ευχαρίστηση
  • Εξαφανίζονται λόγω ανικανότητας περιττός χρόνος και πεταμένα λεφτά

Βασικές διαφορές μεταξύ καταρτισμένων εργαζομένων με ΙCT και σε αυτούς χωρίς:

 Ψηφιακά "Αγράμματοι" Εργαζόμενοι  Ψηφιακά "Εγγράμματοι" Εργαζόμενοι
 

Καταναλώνουν χρόνο προσπαθώντας να βρουν και να χρησιμοποιήσουν μία λειτουργία που ξέρουν ότι μόνο έτσι η αίτηση μπορεί να προχωρήσει.

Ξέρουν να χρησιμοποιούν τις λειτουργίες των αιτήσεων και τις χρησιμοποιούν να ολοκληρώσουν τα tasks.

Τηλεφωνούν σε helpdesk/tech support για την εγκατάσταση συσκευών και προγραμμάτων οδήγησης που οδηγούν στην πτώση παραγωγικότητας καθώς περιμένουν.

Εγκαθιστούν συσκευές ξεχωριστά, τις χρησιμοποιούν και προχωρούν κάνοντας τη δουλειά τους.  

Χάνετε χρόνος πληκτρολογώντας ατομικές επιστολές, ετικέτες φακέλων και άλλες επικοινωνίες που απευθύνονται σε μεγάλες ομάδες.

Χρησιμοποιούν τη συγχώνευση αλληλογραφίας στη μεταποίηση των λέξεων για να κάνουν τη δουλειά τους γρηγορότερα.

Καταναλώνετε αρκετός χρόνος παράγοντας χαμηλής ποιότητας έγγραφα και παρουσιάσεις, που συχνά χρήζουν επιδιόρθωσης.

Παράγουν επαγγελματικά έγγραφα και παρουσιάσεις αποδοτικά, χωρίς περαιτέρω βοήθεια από τους άλλους.

Χειροκίνητη εισαγωγή υπολογίσιμων πληροφοριών σε λογιστικά φύλλα, αυξάνοντας το ρίσκο να γίνει λάθος. 

Χρησιμοποιούν εναλλακτικές λύσεις και λειτουργίες αποδοτικά και αποτελεσματικά ώστε να εκτελούν  πολύπλοκους υπολογισμούς.

Δυσκολεύονται με τις βάσεις δεδομένων και φοβούνται τις αιτήσεις.

Έμπιστα τρέχουν ερωτήσεις και συντάσσουν εκθέσεις ώστε να εμφανίζουν πληροφορίες που θα χρειαστεί χρόνος για να παράγουν χειροκίνητα.

Έχουν δυσκολία να διαχειριστούν τα emails και δεν ξέρουν να διαχειριστούν συναφή κινδύνους για την ασφάλεια τους.

Διαχειρίζονται emails αποτελεσματικά, καταλαβαίνουν συναφή κινδύνους και  διατηρούν την οργάνωση των συστημάτων ασφαλή.