Πώς μπορώ να ξεκινήσω;

ECDL registration steps

 1. Εκπαίδευση

Για να εκπαιδευτείτε μπορείτε να απευθυνθείτε στο Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο ECDL της επιλογής σας. Η εκπαίδευση θα είναι σύμφωνα με την εκπαιδευτική διαδικασία και μεθοδολογία που ακολουθεί το κάθε Εξεταστικό Κέντρο.

Εφόσον όμως θεωρείτε ότι κατέχετε τις απαιτούμενες γνώσεις, όπως αυτές περιγράφονται στην Εξεταστέα Ύλη των ενοτήτων ECDL που σας ενδιαφέρουν, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Εξεταστικό Κέντρο ECDL της επιλογής σας για να δηλώσετε συμμετοχή στις εξετάσεις. 

 2. Αναζήτηση Εξεταστικού Κέντρου

Οι εξετάσεις για τα Πιστοποιητικά ECDL διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο στα Πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα ECDL. Κάθε υποψήφιος είναι δυνατόν να ξεκινήσει τη διαδικασία απόκτησης οποιουδήποτε Πιστοποιητικού ECDL σε ένα Εξεταστικό Κέντρο της επιλογής του και να την ολοκληρώσει σε κάποιο άλλο Κέντρο, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, εφόσον αυτό χρειαστεί.

 3. Εξέταση

Πληροφορίες σχετικά με την εξεταστική διαδικασία των Προγραμμάτων Πιστοποίησης Αρχικών Δεξιοτήτων μπορείτε να βρείτε στα link ECDL forKids και ECDL EqualSkills.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα προγράμματα πιστοποίησης, κάθε υποψήφιος που επιθυμεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις ECDL πρέπει να συμπληρώσει μια Αίτηση Συμμετοχής στις Εξετάσεις ECDL και να την καταθέσει σε ένα Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο ECDL

Κάθε υποψήφιος που επιθυμεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις για την απόκτηση των Πιστοποιητικών ECDL Profile/ECDL Advanced/ECDL Standard/ECDL Base πρέπει να διαθέτει μία e- Κάρτα Υποψηφίου ECDL Profile.

Αντίστοιχα κάθε υποψήφιος που επιθυμεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις για την απόκτηση των Πιστοποιητικών GIS Pro και ECDL IT Administrator πρέπει να είναι κάτοχος μίας και μοναδικής Κάρτας GIS Pro και ECDL IT Administrator αντίστοιχα.

Περισσότερες πληροφορίες για την εγγραφή του υποψηφίου σε Πρόγραμμα Πιστοποίησης και την εξεταστική διαδικασία για την απόκτηση της πιστοποίησης ECDL Profile ή την απόκτηση πιστοποιητικού Επαγγελματικών Δεξιοτήτων μπορείτε να βρείτε στον Κανονισμό Πιστοποίησης Υποψηφίων.

Ενημερωθείτε για τις προγραμματισμένες εξετάσεις σε όλους τους νομούς και πόλεις της Ελλάδας.

 4. Πιστοποίηση

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων στις απαιτούμενες ενότητες ανά Σχήμα Πιστοποίησης, ο υποψήφιος μέσω ενός Εξεταστικού Κέντρου μπορεί να αιτηθεί την έκδοση του πιστοποιητικού.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον Κανονισμό Πιστοποίησης Υποψηφίων.