Γιατί να πιστοποιηθώ;

Η πιστοποίηση προσφέρει αντικειμενική επικύρωση των δεξιοτήτων σας και υποδεικνύει ότι είστε κάτοχος ενός αναγνωρισμένου προτύπου. Η πιστοποίηση προσφέρει τα κάτωθι πλεονεκτήματα:
  • Προσφέρει απόδειξη των ικανοτήτων σας
  • Αποδεικνύει ανταγωνιστικότητα σε μελλοντικούς ή υπάρχοντες εργαζομένους
  • Ορίζει τις ικανότητες και τις γνώσεις που κάποιος πρέπει να κατέχει και αξιολογεί την ποιότητα εκπαίδευσης
  • Αυξάνει την εμπιστοσύνη μέσω της κατάκτησης ενός αναγνωρισμένου προτύπου.  

Γιατί ECDL / ICDL;
Το ECDL / ICDL είναι ένα διεθνές πρότυπο στην αναγνώριση δεξιοτήτων μέσω του υπολογιστή. Είναι ένα υψηλής ποιότητας, διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό, σχεδιασμένο, επικυρωμένο και εγκεκριμένο από ακαδημαϊκούς και ειδικούς από όλο τον κόσμο. Το Ινστιτούτο ECDL έχει επιτυχημένα παραδώσει πιστοποιητικά προγράμματα σε 10 εκατομμύρια κόσμο, σε πάνω από 148 χώρες, σε 41 γλώσσες.

Τα πιστοποιητικά ECDL είναι:

  • Διεθνώς αναγνωρισμένα
  • Εφαρμόζονται σύμφωνα με αυστηρά πρότυπα εξασφάλισης ποιότητας
  • Εφαρμόζονται ανάλογα με τα επίπεδα ικανοτήτων – Δείτε το εύρος των πιστοποιητικών προγραμμάτων
  • Σύγχρονα, σχετικά και σύμφωνα με την ανάγκη της αγοράς και παράλληλα τεχνολογικά προοδευτικά
  • Vendor-neutral
  • Υποστηρίζονται από μια σειρά καταρτισμένων επιλογών και υλικών, προσαρμοσμένο στις ανάγκες εκπαίδευσης/ χρονοδιάγραμμα των υποψηφίων