Υποψήφιοι / Κάτοχοι

Οι υπολογιστές είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας ζωής. Η ικανότητα να κατανοούμε και να χρησιμοποιούμε τους υπολογιστές ή να αναπτύσσουμε περαιτέρω τις ικανότητές μας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της δια βίου εκμάθησης. Οι ικανότητες στον υπολογιστή καταστούν δυνατή την κοινωνική και οικονομική ένταξη, που είναι πολύ σημαντικά σε μια υγιώς λειτουργική κοινωνία.

Η Πιστοποίηση ECDL συνδέεται με σημαντικά οφέλη για κάθε κάτοχο ECDL

Οι πιστοποιημένες γνώσεις πληροφορικής αποτελούν σημαντικό εφόδιο, τόσο στην επαγγελματική ζωή των κατόχων τους, ενισχύοντας τις προοπτικές ανεύρεσης εργασίας, όσο και στην καθημερινή ζωή. Τα προγράμματα πιστοποίησης ECDL είναι σχεδιασμένα να καλύπτουν τις ανάγκες τόσο των νεαρών όσο και των μεγαλύτερων ηλικιακά γκρουπ, ενώ παράλληλα αυξάνουν την ικανότητα επικοινωνίας και προόσβασης σε πληροφορίες και υπηρεσίες της καθημερινότητάς τους.