Κανονισμός Υποψηφίου

Ο Κανονισμός Υποψηφίου περιγράφει όλες τις διαδικασίες που αφορούν στις Πιστοποιήσεις της οικογένειας Προγραμμάτων ECDL.

Το συνημμένο αρχείο αναλύει τις απαιτήσεις και τα προηγούμενα βήματα που πρέπει να ολοκληρωθούν για συμμετοχή στις εξετάσεις ECDL, τις διαδικασίες απόκτησης του Πιστοποιητικού αλλά και τις οδηγίες για σωστή χρήση του Πιστοποιητικού, αφότου αυτό αποκτηθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο αρχείο που βρίσκεται στο σύνδεσμο δεξιά.